Beton – materiał i obróbka

Beton – materiał i obróbka

Beton stosuje się do wykonania fundamentów, płyt fundamentowych i stropowych oraz innych elementów budowlanych, którym stawiane są szczególne wymagania co do wytrzymałości bądź kształtowania. Beton produkuje się z cementu, wody i żwiru. Do betonu lekkiego …

Betonowanie fundamentów

Betonowanie fundamentów – Układanie betonu za pomocą pompy do betonu.

Do ułożenia przykanalików potrzebny jest piasek lub żwir. Zamawiając żwir -oprócz ilości potrzebnej do wykonania masy betonowej – należy go sprowadzić o tyle więcej, żeby starczyło na warstwę wyrównawczą grubości …

Pomiar wysokości w wykopie

Pomiar wysokości za pomocą poziomnicy wężowej. Środkiem pomocniczym do pomiaru wysokości jest zamocowana na State fata, która stanowi punkt odniesienia dla pomiarów.

Pomiar wysokości w wykopie

Już w czasie wykonywania wykopu pod budynek i później, w toku budowy, powstaje problem …

Fundamenty

Fundamenty
Budynki powinny stać prosto i nie zapadać się w ziemi. Osiąga się to poprzez budowanie ich na rozszerzonych fundamentach, zapewniających im stateczną podstawę. Zazwyczaj ławy fundamentowe stosuje się pod ściany, a stopy fundamentowe pod stupy lub filary. Ta powiększona …