Instalacja odgromowa na dachu krytym gontem

JAK WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NA DACHU KRYTYM GONTEM?

Jeżeli w najbliższym sąsiedztwie domku nie ma drzew, to jesteśmy zmuszeni prowadzić piorunochrony nieodizolowane bezpośrednio na obiekcie. Polegać to będzie na założeniu niskich prętów piorunochronnych na górnej krawędzi dachu (kalenicy) w ten sposób, ażeby pręty te były możliwe mało widoczne. Staramy się to osiągnąć przez zmniejszenie ich wysokości i przez odpowiednie zwiększenie ich rozstawu. Łączenie zwodów i przewodów odprowadzających prowadzimy bezpośrednio na drewnie wewnątrz domku – oprócz samych końców zwodów wystających nad dachem. Przyjmując średnio rozstaw zwodów prętowych około 2,0 m otrzymujemy wysokość pręta zwodu 15-50 cm ponad gontową kalenicę dachu. Zwód prętowy wykonujemy ze stali ocynkowanej o średnicy przekroju 10 (12) mm.

Rysunek pokazuje połączenie zwodu pionowego z przewodem poziomym zaciskiem śrubowym składającym się z dwóch śrub M10 oraz dwóch podkładek. Sam zwód przybity jest skobelkami do krokwi. Rysunek ten przedstawia także pręt zwodu przymocowany do kątownika o przekroju 40 x 40 x 4 mm z dwiema nakrętkami M10. Kątownik wykorzystujemy tutaj jako poziomą szynę łączącą zwody.

Zamocowanie zwodów w praktyce wykonujemy w ten sposób, że pręt zwodu bez nakrętek wkładamy z góry przez otwór w kalenicy. Następnie od wewnątrz wkręcamy górną nakrętkę do najwyższego górnego położenia i wsuwamy w otwór kątownika.

Od dołu przykręcamy do oporu nakrętką dolną, a następnie nakrętką górną. Po zamocowaniu kątownika przyginamy koniec zwodu tak, ażeby był w pionie. W przejściach pręta przez pokrycie drewniane wskazane jest uszczelnić otwór kitem silikonowym.

Jeżeli w domku jest posadzka betonowa leżąca bezpośrednio na gruncie, to należy ją otoczyć dodatkowym uziomem i połączyć z systemem uziomów przez zacisk kontrolny.

Uziomy wykonujemy według zaleceń polskich norm zwracając uwagę na to, ażeby nie prowadzić uziomów od strony wejścia do domku ze względu na napięcia krokowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *