Instalacja odgromowa na dachu krytym gontem

JAK WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NA DACHU KRYTYM GONTEM?

Jeżeli w najbliższym sąsiedztwie domku nie ma drzew, to jesteśmy zmuszeni prowadzić piorunochrony nieodizolowane bezpośrednio na obiekcie. Polegać to będzie na założeniu niskich prętów piorunochronnych na górnej krawędzi dachu (kalenicy) w ten sposób, ażeby pręty te były możliwe mało widoczne. Staramy się to osiągnąć przez zmniejszenie ich wysokości i przez odpowiednie zwiększenie ich rozstawu. Łączenie zwodów i przewodów odprowadzających prowadzimy bezpośrednio na drewnie wewnątrz domku – oprócz samych końców zwodów wystających nad dachem. Przyjmując średnio rozstaw zwodów prętowych około 2,0 m otrzymujemy wysokość pręta zwodu 15-50 cm ponad gontową kalenicę dachu. Zwód prętowy wykonujemy ze stali ocynkowanej o średnicy przekroju 10 (12) mm.

Rysunek pokazuje połączenie zwodu pionowego z przewodem poziomym zaciskiem śrubowym składającym się z dwóch śrub M10 oraz dwóch podkładek. Sam zwód przybity jest skobelkami do krokwi. Rysunek ten przedstawia także pręt zwodu przymocowany do kątownika o przekroju 40 x 40 x 4 mm z dwiema nakrętkami M10. Kątownik wykorzystujemy tutaj jako poziomą szynę łączącą zwody.

Zamocowanie zwodów w praktyce wykonujemy w ten sposób, że pręt zwodu bez nakrętek wkładamy z góry przez otwór w kalenicy. Następnie od wewnątrz wkręcamy górną nakrętkę do najwyższego górnego położenia i wsuwamy w otwór kątownika.

Od dołu przykręcamy do oporu nakrętką dolną, a następnie nakrętką górną. Po zamocowaniu kątownika przyginamy koniec zwodu tak, ażeby był w pionie. W przejściach pręta przez pokrycie drewniane wskazane jest uszczelnić otwór kitem silikonowym.

Jeżeli w domku jest posadzka betonowa leżąca bezpośrednio na gruncie, to należy ją otoczyć dodatkowym uziomem i połączyć z systemem uziomów przez zacisk kontrolny.

Uziomy wykonujemy według zaleceń polskich norm zwracając uwagę na to, ażeby nie prowadzić uziomów od strony wejścia do domku ze względu na napięcia krokowe.