Konstrukcja ścian i stropów cz.1

 Ścianka szkieletowa słupowa.

Ściany szkieletowe
Ściany szkieletowe buduje się z bali o przekroju 50 x 100 mm, tj. z pionowych słupków, dwóch poziomych bali dolnych (podwaliny) i dwóch górnych (oczepowych) oraz bali będących przegrodami poziomymi słupków. Bale (przegródki usztywniające) są przybijane po ustawieniu ściany, wbudowaniu przepierzeń, ustawieniu w pionie wszystkich elementów konstrukcyjnych i po przybiciu zastrzałów. Bale oczepowe zbijane są na zakładkę, tzn. oczep jednej ściany zachodzi na oczep szczytowy drugiej ściany. W nowoczesnych konstrukcjach przyjmuje się wysokość ściany równą 2,40 m, w której słupki pionowe oddalone są co 40-55 cm. Przy wycinaniu słupków należy pamiętać, że ich długość łącznie z grubością bali oczepowych i podwalinowych powinna być równa 2,40 m, czyli słupki mają w praktyce długość równą 2,20 m.

Bale usztywniające.
Są to poziome bale o przekroju 50 x 100 mm przybite do pionowych słupków w połowie wysokości ściany. Dla ułatwienia bicia gwoździ poleca się przybijanie ich z wzajemnym przesunięciem. Bale te służą jako elementy usztywniające ścianę, spełniając tę samą rolę co rygle w tradycyjnej ścianie szkieletowej.

Wyznaczanie położenia elementów ściany
Czynności te rozpoczyna się od ułożenia elementów jednego rogu i wyznaczenia położenia słupków pionowej ściany.

Rozmieszczenie na podwalinie miejsc pod słupki szkieletu ściany.

Warto sprawdzić położenie słupków oddalonych od siebie o 120 cm. (bo 3 x 40 cm = 120 cm).

Wyznaczanie miejsc położenia słupków w ścianie za pomocą kątownika ściany.

Dodatkowe słupki są wbudowane, gdy trzeba wprowadzić otwór w ścianie (drzwi, okna) lub dołączyć przepierzenie, tj. ściankę działową.

Opisana czynność wyznacza położenie słupów ściany dokładnie ponad legarami podłogi (bale stropowe są podobnie umieszczone nad słupami ściany).

Nazewnictwo elementów konstrukcyjnych szkieletu ściany.