Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna

Nieczystości płynne, które się gromadzą w domku letniskowym, dzielą się na:
o wody gospodarcze (z kuchni i łazienki);
o stałe i płynne fekalia.

Zadaniem kanalizacji jest odprowadzenie płynnych nieczystości poza obręb domku.

Kanalizacja domowa składa się z rur spustowych zwanych pionami, do których przyłączamy przybory, i rur odprowadzających zwanych poziomami. Kanalizację domową zwykle wykonujemy z rur z tworzyw sztucznych – tanich, trwałych i bardzo łatwych w montażu. Rury z PCW łączymy poprzez uszczelkę gumową zwaną “oringiem” zamocowaną w gnieździe kielicha. Aby ułatwić wciskanie rur w kielichy, należy na zewnętrzny koniec rury nanieść cieniutką warstewkę wazeliny technicznej lub smaru maszynowego.

Kształtki z PCW powszechnie używane do kanalizacji domowej występują w handlu detalicznym w pięciu sortymentach, a mianowicie:

o kolan – o średnicy zewnętrznej 40, 50 i 110 mm i kątach załamania 20°, 30°, 45°, 67°30’ i 87°30’;
o trójników skośnych – o stosunku przekroju średnic zewnętrznych 50/40 mm, 50/50 mm, 110/50 mm i 110/110 mm;
o zwężek – o stosunku przekroju średnicy zewnętrznej większej rury do średnicy zewnętrznej mniejszej rury – 50/40 mm i 110/50 mm;
o czyszczaków – o średnicy zewnętrznej rury 110 mm;
o dołączników – o średnicy zewnętrznej rury 110 mm.

JAKICH ZASAD NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZY WYKONYWANIU KANALIZACJI DOMOWEJ (pionów kanalizacyjnych i rur odprowadzających – poziomów)?

o przewody spustowe (piony) muszą być pionowe;
o rozgałęzienia powinny być jak najkrótsze. Odległość maksymalna przyborów (misek ustępowych, umywalek i zlewozmywaków) wynosi od 1,5 do 2,5 m;
o przymocowanie przewodów wykonujemy za pomocą haków, przy czym potrzebne są dwa haki na jedną rurę;
o rury spustowe powinny mieć jednakową średnicę na całej długości, tj. począwszy od piwnicy aż pod dach. Koniec pionu należy zaopatrzyć w nasadkę wentylacyjną. Dopuszcza się niewykonywanie nasadki wentylacyjnej jako zamknięcie pionu, jeżeli osadnik gnilny na zewnątrz domku będzie miał kominek wentylacyjny;
o średnice rur spustowych wynoszą:
– od pojedynczych zlewów, umywalek i wanien – 50 mm,
– od misek klozetowych -110 mm;
o przewody odprowadzające (poziomy) powinny możliwie najkrótszą drogą odprowadzić ścieki do osadnika. Ponadto powinny przechodzić równolegle i prostopadle do ścian domku nie naruszając konstrukcji fundamentów;
o przewody odprowadzające z PCW o średnicy 110 mm powinny mieć najmniejszy, dopuszczalny spadek wynoszący 3% (tj. minimum 3 cm obniżenia wysokości na 1,0 m długości rury). Maksymalny spadek nie powinien jednak przekroczyć 20% (tj. maksimum 20 cm obniżenia wysokości na 1,0 m długości rury);
o z uwagi na przemarzanie gruntu przewody odprowadzające powinny być ułożone na głębokości:
– 1,0 m w strefie I, przy hz =0,80m,
– 1,2 m w strefie II, przy hz =1,00 m,
– 1,3 m w strefie III, przy hz =1,20m.