Fundamenty pod słupy pergoli

Fundament pod słupy pergoli.

Z reguły wykonuje się pergolę z belek drewnianych, które zamocowuje się na fundamentach betonowych. Z uwagi na znaczne niszczenie drewna, spowodowane wilgocią od gruntu, belki winno się umieszczać co najmniej 5 cm nad ziemią. Absolutnie nie wolno zabetonowywać belek, bo w takim razie szybko zgniłyby. Prostym rozwiązaniem jest zamocowanie belki w wygiętej w kształcie litery U oprawce z taśmy stalowej, która obejmuje koniec słupa z dwóch stron. W sprzedaży dostępne są też ocynkowane stopy pergolowe w różnych odmianach i do belek o różnej grubości. Wykonujemy łopatą wykop kwadratowy pod fundament betonowy o długości krawędzi ok. 25 x 25 cm i głębokości 80 cm. Taka głębokość jest potrzebna do zabezpieczenia fundamentu przed skutkami przemarzania gruntu i do ustawienia pergoli na stałe w pozycji pionowej. Należy ostrożnie wykonywać wykop, aby nie uszkodzić jego krawędzi. Ponieważ beton ma spełniać tylko niewielkie wymagania co do wytrzymałości, można go wymieszać w następującej proporcji: na 1 łopatę cementu 4 łopaty kruszywa. Mieszaninę zarabiamy do uzyskania konsystencji wilgotnej (KW). Wkładamy beton do wykopu warstwami o grubości 20 cm i dobrze zagęszczamy go grubą listwą. Razem z betonem wkładamy jednocześnie stopę stalową do słupa. Jeśli fundament ma pozostać niewidoczny, jego zagłębienie w ziemi powinno wynosić 5-10 cm. Jeśli fundament ma być widoczny, z łat wykonujemy kwadratową obudowę, aby starannie wykończyć górną część fundamentu. Za pomocą uprzednio naciągniętego sznura sprawdzamy przy montażu stóp stalowych do słupów, czy jest zachowana jednakowa pożądana wysokość nad ziemią. Dopiero po 30 dniach, kiedy beton stwardniał, wolno zbudować pergolę. Zwilżanie betonu dla jego lepszego wiązania jest zbyteczne, bo beton nie może wyschnąć z powodu wilgoci w gruncie.

1 Comments on “Fundamenty pod słupy pergoli”