Dach czterospadowy – Jak zaprojektować krokiew krawędziową?

Jak zaprojektować krokiew krawędziową?

Etap I . Zaznaczenie cięcia pionowego i cięcia siodełkowego dla dachu o spadku = 1/4 (14° lub 25% lub 0,25)

–  należy znaleźć wysokość na każdy 30 cm odcinek długości biegu krokwi krawędziowej. Ponieważ na każdy 30 cm odcinek biegu zwykłej krokwi jest 1/4 x 600 cm = 600/4 cm = 150 cm : 10 (odcinków po 30 cm) = 15 cm, a zatem wysokość na każdy 42,5 cm odcinek biegu krokwi krawędziowej będzie wynosić 15 cm. Kątownik dachowy umieszczamy punktami 15 i 42,5 na górnej krawędzi krokwi krawędziowej i zaznaczamy cięcie pionowe w punkcie A; o – – – odmierzamy długość krokwi krawędziowej i za pomocą tych samych punktów kątownika (15 i 42,5) oznaczamy cięcie siodłowe w punkcie B.

Etap IIZnajdowanie wielkości okapu szczytu
Bieg okapu krokwi krawędziowej jest równy przekątnej biegu zwykłej krokwi dachowej.

Etap III.

Wyznaczanie wycięcia osadzenia krokwi dla 42,5 cm rzutu krokwi krawędziowej

–  używamy tych samych punktów na kątowniku (15 i 42,5) dla wyznaczenia cięcia pionowego, poprzez odwrócenie kątownika;

–  odcinamy naroża krokwi krawędziowej pod kątem 45° ostatecznie wykańczając cięcia.

Nie odcinamy osady krokwi aż do momentu wykonania etapu czwartego.

Etap IV.

Dopasowanie krokwi w miejscu jej osadzenia na oczepie

–  odmierzamy od cięcia pionowego wstecz 25 mm pod kątem 90‘ i rysujemy linię do niej równoległą (ta linia będzie linią cięcia);

–  odmierzamy wstecz po przekątnej 25 mm od naroża oczepu i odcinamy naroże;

– wielkość odcięcia będzie równa wielkości dodanej do cięcia pionowego osadzenia krokwi krawędziowej.

Etap V-a.

Skrócenie krokwi krawędziowej na szczycie (przy kalenicy) dla podwójnego wycięcia zamka

Etap V-b.

Wycinamy naroże pod kątem 45′, aby wykonać podwójne wycięcie zamka