Konstrukcja dachu dwuspadowego cz.2

Jak wyznaczyć krokiew?
METODA ODMIERZANIA
spadek dachu (i)= 1/3 (18°, 33% lub 0,33)
bieg dachu (a) = 120 cm
rozpiętość dachu (2 x a) = 2 x 120 cm = 240 cm
rzut końca krokwi okapu = 30 cm
grubość płatwi kalenicowej = 50 mm = 5 cm

liczba odcinków 30 cm długości biegu = a/30 cm = 120cm/30cm=4 odcinki

Metoda odmierzania będzie wyglądała następująco:
– znajdujemy wysokość na każdym 30 cm odcinku długości biegu, która równa się spadkowi dachu (i) pomnożonemu przez rozpiętość dachu (2a) = 1/3 x 240 cm = 80 cm : 4 (cztery odcinki po 30 cm długości biegu) = 20 cm;

– umieszczamy kątownik na odcinku krokwi tak, aby punktom kątownika w odległości 20 cm w górę (pozycja A) i 30 cm w dole odpowiadała górna krawędź krokwi;

– zaznaczamy linię pionową w pozycji A i punkt B, przesuwamy kątownik do jego drugiego położenia i powtarzamy poprzedni punkt,

– powtarzamy tę czynność tyle razy, ile odcinków 30 cm ma długość biegu (dla tego przykładu – 4 x 30 cm = 120 cm długości biegu);

– należy odwrócić kątownik i zaznaczyć na krokwi okapowej ścięcie okapu;

– umieszczamy kątownik w pozycji rysunku i zaznaczamy wycięcie krokwi na oczepie. Minimalna długość styku krokwi z oczepem wynosi 75 mm;

– ostatecznie należy odjąć pół długości płatwi kalenicowej do odcięcia.

Wykonanie kątownika ciesielskiego (wyznacznika dachowego)
Najłatwiejsza metoda znajdowania długości krokwi polega na użyciu kątownika dachowego.

Wzdłuż górnej krawędzi kątownika znajdują się znaki podziałki od 0 do 60,0 cm z odstopniowaniem co 2,5 cm. Liczby od 5,0 do 30,0 cm odpowiadają wysokości na każdym 30 cm odcinku długości biegu dla wszystkich krokwi. Pierwsza linia poniżej, opisana jako długość krokwi na każdym 30 cm odcinku długości biegu, oznacza długość krokwi na tym odcinku długości biegu pod każdą z liczb od 5,0 do 30,0. Te obliczenia podane są w centymetrach i dziesiątych centymetra.

Krawędź boczna zawiera podział liczb od 0 do 40 cm z 2,5 cm podziałem całej skali liczb.