Konstrukcja ścian i stropów cz.3

Wbudowanie zastrzału ukośnego w ścianę.

Przybijanie zastrzałów.
Przybijanie zastrzałów może odbywać się w trakcie trwania całej budowy. Jeżeli ślepa podłoga jest wypoziomowana i szkielet ścian idealnie wykonany, zastrzały można przybić przed wzniesieniem ściany. Ta metoda jest najłatwiejsza i pozwala nam zaoszczędzić wiele czasu. Jeżeli jest stosowane deskowanie ukośne ścian lub użyto sklejki, nie jest potrzebne stosowanie zastrzałów. Przy deskowaniu poziomym lub pionowym ścian stosowanie zastrzałów jest bezwzględną koniecznością.

ZASTRZAŁY ODCINKOWE.
Stosuje się bale o przekroju 50 x 100 mm przybijane pod kątem 45° do słupków pionowych szkieletu ściany. Jest to najmniej skuteczny sposób uzyskania dużej sztywności ściany. Taki zastrzał przeszkadza w wykonaniu ocieplenia ściany, a także w umieszczeniu zapór ogniowych.

Kątowe zastrzały narożne ściany – wcinane.

ZASTRZAŁY CIĄGŁE
Sposób ich wykonania pokazuje rysunek. Deska o przekroju 25 x 100 mm przybijana jest pod kątem 45° do słupków ściany, w których wykonywane są odpowiednie wycięcia na grubość deski.

Deskowanie ścian
Poziome deskowanie ściany z zewnątrz

DESKOWANIE CIĄGŁE
Deskowanie ścian poziome i pionowe wymaga stosowania zastrzałów. Deski powinny być bite na zakładkę do każdego słupa ściany. Deskowanie ukośne nie wymaga stosowania zastrzałów.

Ukośne deskowanie ściany z zewnątrz.

Sklejka stanowi najlepszy materiał na pokrycie ściany. Krycie sklejką daje w efekcie największą sztywność ściany.

Stawianie ściany odeskowanej na platformie podpodłogi.

Wymiarowanie zastrzałów ściany.