Konstrukcja dachu dwuspadowego cz.1

Konstrukcja dachu dwuspadowego.
Budowa szkieletu dachu jest jednym z najtrudniejszych problemów, z którymi spotyka się cieśla. Użycie kątownika ciesielskiego (wyznacznika) zmniejsza jednak operacje matematyczne do minimum i właściwie każdy może opanować technikę budowy dachu. Punktem wyjścia do wszystkich związanych z tym czynności jest trójkąt prostokątny.

Długość krokwi wyznacza się w sposób pokazany na rysunku.


Dach dwuspadowy ze ścianą szczytową

Taka forma dachu jest u nas w kraju bardzo popularna. Jest to dobre, proste rozwiązanie, łatwe konstrukcyjnie do wykonania. Przed rozpoczęciem opisu konstrukcji warto zapoznać się z terminologią stosowaną w konstrukcjach dachów:
– bieg dachu (a), zwany także podstawą dachu – jest połową rozpiętości dachu;
– rozpiętość dachu (2 x a) – jest to odległość w poziomie, na wysokości oparcia krokwi, między zewnętrznymi krawędziami oczepów;
– wysokość dachu (h) – jest to odległość pomiędzy kalenicą dachu a belką stropową zrzutowaną pod kątem prostym do powierzchni stropu;
– spadek dachu (i) – jest to stosunek wysokości dachu do biegu dachu, czyli do połowy rozpiętości dachu. Spadek dachu może być podawany:
–    w stopniach pochylenia krokwi w stosunku do poziomu np. 14°(tg α =h/a),
–    jako ułamek, np. 1/4 (i = h/a),
–    jako stosunek liczb całkowitych, np. 0,25 (i =h/a),
–    jako wielkość wyrażona w procentach, np. 25%, (i = h/a · 100%);

– długość krokwi (I) – jest to długość linii, czyli odległość między zewnętrznymi krawędziami ściany i środkową linią grubości płatwi kalenicowej dachu. Całkowita długość krokwi równa się długości linii krokwi plus długość końca krokwi okapowej minus połowa grubości płatwi kalenicowej dachu. Płatew kalenicowa może mieć grubość 25 mm (deska kalenicowa) lub 50 mm (bal kalenicowy);

– cięcie pionowe dachu – jest to cięcie wykonane na górnym końcu krokwi i służy do połączenia jej z płatwią kalenicową dachu;

– cięcie stopki – jest to cięcie wykonane pionowo w dowolnym końcu krokwi;

– cięcie oczepowe (zwane także siodełkowym) – jest to część krokwi obcinana po to, by zapewnić dobre przyleganie krokwi w miejscu oparcia na oczepie.