Wzmocnienie legarów podkładu

Usztywnienie podkładu za pomocą rozporek z bali.

Wzmocnienie legarów podkładu

Celem wzmocnienia jest usztywnienie podkładu i bardziej równomierne rozłożenie ciężaru na wszystkie legary. Są trzy główne typy wzmocnienia:
– wzmocnienie rozpórkami;
– wzmocnienie ciągłą deską o przekroju 25 x 150 mm;
– wzmocnienie skośne – krzyżulcowe.

Wzmocnienie rozpórkami wykonywane jest z tego samego materiału co legary i wprowadza bardzo istotne usztywnienie i wzmocnienie do całej konstrukcji podłogi. Jest pożądane we wszystkich nośnych fragmentach konstrukcji. Mogą być bite z przesunięciem dla ułatwienia wbijania gwoździ.

Wzmacnianie ciągłą deską o przekroju 25 x 150 mm, która jest przybijana do legatów w odstępach 1,80 mm, stanowi prosty i efektywny sposób usztywnienia podłogi.

Usztywnienie podkładu za pomocą deski ciągłej przybijanej do legarów co 1,80 m.

Wzmocnienie ukośne (krzyżulcowe) jest to najbardziej powszechny i najlepszy sposób usztywnienia. Usztywnienie wykonuje się w szeregach oddalonych od siebie nie bardziej niż 2,10 m (mierzone wzdłuż legarów).

Usztywnienie skośne podkładu za pomocą krzyżulców.

Jak wykonać wzmocnienie ukośne?
Przyjmując, że legary ślepej podłogi są wykonane z bali o przekroju 50 x 150 mm (przekrój legara zależy od rozpiętości) odstęp między legarami (przęsłami wzmocnienia) będzie wynosić 35 cm. Do wycinania krzyżaków wzmocnienia dobrze jest wykonać szablon (kątownik), na którego ramionach nanosimy dwa punkty oddalone od punktu zerowego o 35 cm i o 20 cm. Każdorazowe przyłożenie kątownika do bala zaznacza nam krawędzie skośne krzyżaka.

Wykonanie wzmocnienia skośnego podkładu.