Dach czterospadowy

Dach czterospadowy

Dach czterospadowy pokazano na rysunku,

a nazewnictwo jego elementów na rysunku.

Ma on cztery krokwie krawędziowe

i dodatkowe krokwie na dwu dodatkowych powierzchniach dachowych.

Wyznaczanie długości krokwi krawędziowych
W trójkącie prostokątnym o podstawie i wysokości 30 cm przeciwprostokątna ma 42,5 cm.

Znaczy to, że dla każdego 30 cm odcinka długości biegu krokiew krawędziowa będzie miała 30 cm wysokości na każde 42,5 cm biegu. Jeżeli spadek dachu jest 15 cm na każdy 30 cm odcinek biegu, to spadek krokwi będzie 15 cm na każdy 42,5 cm odcinek długości.

Jak odczytać krokiew na kątowniku?
– należy skorzystać z tablicy na rysunku 75 i 95. Druga linia poniżej linii punktów centymetrowych, która jest oznaczona jako długość krokwi krawędziowych dachów łamanych na każdy 30 cm odcinek długości biegu, określa długość krokwi krawędziowej na 42,5 cm długości biegu;

– znajdujemy wysokość na każdy odcinek długości biegu zwykłej krokwi dachowej (nie krawędziowej) na kątowniku dachowym, pod liczbą na drugiej linii odczytujemy długość krokwi na 42,5 cm biegu;

– mnożymy tę wartość przez całą liczbę 30 cm odcinków przypadających na długość biegu.

Przykład
Znajdź długość krokwi krawędziowej dla następującego dachu:
spadek dachu (i) = 1/4 (14° lub 25% lub 0,25),
bieg dachu (a) = 300 cm,
rozpiętość dachu (2 x a) = 2 x 300 cm = 600 cm.

Rozwiązanie
–  wysokość na każdy 30 cm odcinek długości biegu = spadek x rozpiętość dachu = 1/4 x 600 cm = 600/4 cm= 150 cm : 10 (odcinków po 30 cm) = 15 cm,
–  długość krokwi krawędziowej na każde 15 cm wysokości wynosi 45,0 cm,
–  całkowita długość krokwi krawędziowej jest równa długości krokwi krawędziowej na każde 15 cm wysokości biegu pomnożona przez liczbę 30 cm odcinków długości biegu równa się 45,0 cm razy 10 sztuk co równa się 450,0 cm.