Kategoria: Budowa

Instalacja odgromowa na dachu krytym gontem

JAK WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NA DACHU KRYTYM GONTEM?

Jeżeli w najbliższym sąsiedztwie domku nie ma drzew, to jesteśmy zmuszeni prowadzić piorunochrony nieodizolowane bezpośrednio na obiekcie. Polegać to będzie na założeniu niskich prętów piorunochronnych na górnej krawędzi dachu (kalenicy) w ten …

Zasady wykonywania instalacji odgromowej

JAKIE SĄ ZASADY WYKONYWANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ?

o przewody stanowiące zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów od powierzchni dachu:
–    co najmniej 40 cm przy pokryciach łatwopalnych (słomiane, gonty),
–    co najmniej 30 cm – przy pokryciach …

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zwana także instalacją piorunochronną jest urządzeniem służącym do zabezpieczenia budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych (piorunów). Każda instalacja składa się z trzech zasadniczych części:

o zwodów – tj. przewodów odbierających bezpośrednio wyładowania piorunowe,
o przewodów odprowadzających wyładowania …