Konstrukcja podkładu podłogi

Przymocowanie podwaliny do fundamentu.

Konstrukcja podkładu podłogi.
W tym typie konstrukcji każda ściana budowana jest oddzielnie. Jest to najłatwiejszy i najbezpieczniejszy typ budownictwa. Po położeniu podwaliny można ułożyć podkład drewniany, który będzie stanowić podłoże, na którym wykonamy resztę prac budowlanych. Inną zaletą tego typu budowy jest to, iż stanowi ona zaporę ogniową dzięki przykryciu przestrzeni między fundamentem i wnętrzem ścian. Wewnętrzne i zewnętrzne detale konstrukcji są pokazane na rysunkach.

Wewnętrzne szczegóły konstrukcji podkładu.

Nazewnictwo elementów konstrukcyjnych otworu podpodłogowego.

Budowa otworów podłogowych.
Zanim jakikolwiek legar podkładu będzie przybity na stałe, muszą być zlokalizowane wszystkie otwory podłogowe. Właściwa kolejność jest następująca:
– przybijamy najpierw legary A i B we właściwym miejscu;
– wbudowujemy legary czołowe C i D;
– następnie legary tylne – przybij je do legatów czołowych C i D;
– przybijamy wzmacniające legary czołowe do legatów A i B oraz do legatów C i D;
– wpasowujemy legary boczne ustalając ostateczną pożądaną szerokość otworu.