Dach czterospadowy – Krokiewki powierzchni dachu przy krokwiach krawędziowych

Krokiewki powierzchni dachu przy krokwiach krawędziowych

Długość krokiewek jest odległością między krokwią krawędziową a belką oczepową.

Wyjaśniają to dokładnie rysunki.

Rozstaw krokiewek jest taki sam jak głównych krokwi: 40 cm lub 60 cm. To oznacza, że bieg pierwotnej krokiewki będzie albo 40 cm, albo 60 cm. Najprostszym sposobem znajdowania długości pierwszej krokiewki jest użycie trzeciej linii tablicy krokwi, gdzie znajdują się różnice w długości krokiewek dla rozstawu 40 cm. Spójrz na kolumnę, w której znajduje się wysokość na każdy 30 cm odcinek długości biegu. Liczba znajdująca się na przecięciu da długość pierwszej najkrótszej krokwi. Druga krokiewka będzie dwa razy, a trzecia – trzy razy dłuższa od pierwszej itd.

Przykład:

Znaleźć pierwszą, drugą i trzecią krokiewkę dla dachu z następującymi danymi:
spadek dachu (i) – 1/4 (14° lub 25% lub 0,25),
bieg dachu (a)= 160 cm,
rozpiętość dachu (2 x a) = 2 x 160 cm = 320 cm,
rozstaw krokwi = 40 cm,
liczba 40 cm odcinków długości biegu = a/40 cm = 160cm/40cm = 4 odcinki,
liczba 30 cm odcinków długości biegu = a/30 cm = 160cm/ 30 cm = 5,33 odcinka

Rozwiązanie
– należy wziąć pod uwagę rysunek;

– wysokość na każdy 40 cm odcinek długości biegu krokwi głównej wynosi – spadek dachu x rozpiętość dachu : liczbę 40 cm odcinków długości biegu = 1/4 x 320 : 4 = 320 cm : 4 = 80 cm : 4 = 20 cm;
– na podziałce górnej rysunku znajdujemy kolumnę, w której wysokość biegu wynosi 20 cm i gdzie znajdziemy pozostałe szukane dwie wartości:
–    długość krokwi głównej na każdy 30 cm odcinek długości biegu wynosi 36,1 cm,
–    w szeregu różnicy długości krokiewek przy rozstawie co 40 cm – szukana długość pierwszej krokiewki = 48,1 cm;

– długość drugiej krokiewki = długości pierwszej krokiewki x 2 = 48,1 cm x 2 = 96,2 cm;

– długość trzeciej krokiewki = długości pierwszej krokiewki x 3 = 48,1 cm x 3 = 144,3 cm;

– długość czwartej krokiewki, która jest równocześnie długością krokwi głównej dachu = długości pierwszej krokiewki x 4 = 48,1 cm x 4 = 192,4 cm. Długość czwartej krokiewki można wyliczyć z długości krokwi głównej na każdy 30 cm odcinek długości biegu pomnożonej przez liczbę 30 cm odcinków długości biegu = 36,1 cm x 5,33 odcinka = 192,4 cm.