Konstrukcja dachu dwuspadowego cz.4

Ściana szczytowa.
Szczyt jest stroną domku, która wznosi się aż do samej kalenicy domu. Słupki ściany szczytowej powinny być przybijane bezpośrednio nad słupkami ścian parteru.

Powinny być zaopatrzone w wycięcia dopasowujące je do krokwi w miejscu łączenia.

Dolna płaszczyzna wycięcia i górna krawędź krokwi wycinane są pod kątem pochylenia dachu.

Okap pod ścianą szczytową czyni budynek bardziej atrakcyjnym i zapewnia istotną osłonę przeciwdeszczową oknom i drzwiom. Jeżeli okap ma 20 cm lub mniej długości, to do jego konstrukcji można użyć krokiewek przybijanych gwoździami do skrajnych krokwi dachu.

Większe okapy wymagają silniejszego umocowania.

JAK WYZNACZYĆ ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ I OKAP?
– płatew kalenicową należy wysunąć na odległość pożądanego wysunięcia okapu szczytowego;
– należy określić długość i spadek słupków ściany szczytowej w sposób pokazany na rysunku;
– przybijamy deskę szczytową na szczyty słupków ściany, odmierzamy i zaznaczamy położenie krokiewek na każdej stronie krokwi szczytu, rozpoczynając od dolnej krawędzi krokwi. Nie wolno zapomnieć o wzięciu pod uwagę grubości deski obramowującej.

Jak wykonać zaprojektowany wiązar dachowy krokwiowo-jętkowy bez użycia kątownika dachowego?
– należy wziąć deskę grubości 50 mm i długości o 100 cm dłuższej niż wynosi rozpiętość dachu, czyli większej niż wynosi odległość między oczepami ściany mierzonej po zewnętrznych krawędziach tych elementów; o zaznaczamy na desce rozpiętość dachu i w miejscach tych wbijamy dwa gwoździe o długości 100 mm (4-calowe);
– bierzemy dwie deski krokwiowe o przekroju 50 x 160 mm – 50 x 180 mm i kładziemy je na desce znacznika, opierając miejsce przyszłego wycięcia oczepowego o dwa gwoździe, natomiast górne odcinki krokwi krzyżujemy tak, aby można było zaznaczyć ścięcie ukośne krokwi w części kalenicowej dachu;
– przykładamy do gwoździ prostą deskę i zaznaczamy liniami górną krawędź cięcia oczepowego;
– po wzięciu do dłoni przymiaru (metrówki) zaznaczamy krawędzie cięcia oczepowego, czyli gniazda ptasi dziób, pozwalającego na oparcie krokwi na oczepie ściany. Wykonamy w ten sposób wycięcie gniazda;
– powtórnie kładziemy deski krokwiowe tak, aby gniazdami oparły się o gwoździe, natomiast górne odcinki krokwi krzyżujemy i zaznaczamy ich ścięcia ukośne. W tym położeniu zaznaczamy także końce ścięcia końcówek okapowych krokwi.

UWAGA! Po wykonanych czynnościach zbijamy wiązar krokwiowo-jętkowy, uprzednio zaznaczając położenie jętek zgodnie z projektem. Po wbudowaniu wiązara dachowego krokiew (opierającą się gniazdem na oczepie) przybijamy do oczepu gwoździem 70 x 200 mm wbitym w uprzednio nawiercony otwór.