Ślepa podłoga

Wykonanie ślepej podłogi z desek położonych pod kątem prostym w stosunku do legarów.

Ślepa podłoga.
Jest pierwszą warstwą podłogową układaną na legarach. Najczęściej używany materiał to deski sosnowe i świerkowe, rzadziej jodłowe o grubości 25 mm łączone na wpust i wypust „własne pióro” lub płyty wiórowe grubości 15 cm. Płyty używane są tylko wtedy, gdy przewiduje się zastosowanie do całej powierzchni wykładziny dywanowej. Rola tak wykonanej „ślepej podłogi” polega na połączeniu razem wszystkich legatów i stworzeniu podkładu, na którym staną następnie ściany domku.

Jak położyć ślepą podłogę?
Lepszym rodzajem podkładu jest ślepa podłoga skośna, ponieważ pozwoli później na położenie właściwej podłogi w dowolnym kierunku. Względy wytrzymałościowe wyboru rodzaju deskowania w parterowym domku są nieistotne. Sposób rozpoczęcia procesu deskowania pokazuje rysunek.

Wykonanie ślepej podłogi z desek położonych ukośnie w stosunku do legarów.

Końce desek wystających poza obrys podłogi należy po zakończeniu deskowania obciąć.

Jak wykonać ślepą podłogę z płyt wiórowych lub sklejki?
Sposób wykonania podłogi z płyt wiórowych lub podłogi sklejkowej pokazuje rysunek.

Wykonanie ślepej podłogi z płyt wiórowych lub sklejki.

Zaczyna się od przybicia płyty narożnej. Następną płytę skraca się o odstęp między legarami (o 40 cm) i przybija obok pierwszej płyty. Kolejna trzecia płyta będzie skrócona o 80 cm i przybita do legarów, itd. Taki sposób przybijania usztywnia podłogę.

Grubość płyty wiórowej lub sklejki zależy od odstępu między legarami. Dla odstępu legarów co 40 cm stosuje się płytę wiórową i sklejkę o grubości 12,5 mm, choć poleca się grubości 15 mm. Sklejka o grubości 19 mm powinna być zastosowana przy odstępie między legarami wynoszącym 55-60 cm. Aby zapobiec możliwości przesuwania się płyt sklejki i płyt wiórowych w narożach i wzdłuż krawędzi, stosuje się bale wzmacniające o przekroju 50 x 100 mm przybite do legarów i płyt na ich złączach.

UWAGA! Dodatkowe deski wzmacniające nie są konieczne przy podłodze zbijanej na wpust (tzw. własne pióro). Cała podłoga powinna być przybita do legarów, nie wolno łączyć płyt poza legarami.