Konstrukcja dachu dwuspadowego cz.3

Jak znaleźć całkowitą długość krokwi?
– należy znaleźć wysokość krokwi na każdy 30 cm odcinek długości biegu, pod tą liczbą na kątowniku znajdujemy długość krokwi na każdy 30 cm odcinek długości biegu;

– mnożymy tę wartość liczbową przez całkowitą liczbę 30 cm odcinków długości biegu;

– od tego wyniku należy odjąć pół grubości płatwi kalenicowej dachu dodając długość końca krokwi okapowej.

Przykład:
Znajdź długość krokwi dla następującego dachu:
spadek dachu (i)= 1/4 (14° lub 25% lub 0,25),
bieg dachu (a) = 300 cm,
rozpiętość dachu (2 x a) = 600 cm,
rzut końca krokwi okapu = 30 cm,
grubość płatwi kalenicowej = 50 mm = 5 cm,
liczba odcinków 30 cm długości biegu

a/30 cm = 300 cm/30 cm = 10 odcinków

Rozwiązanie:

– weź pod uwagę rysunki,

– wysokość na każdym 30 cm odcinku długości = spadek dachu (i) x rozpiętość dachu (2 x a) = 1/4 x 600 cm = 150 cm : 10 (odcinków) = 15 cm wysokości na jednym odcinku,

– długość krokwi na każdym 30 cm odcinku długości biegu = 33,6 cm,

– długość krokwi = długość krokwi na każdym 30 cm odcinku długości biegu x liczba odcinków 30 cm na długości biegu = 33,6 cm x 10 (odcinków po 30 cm) = 336,0 cm,

– odejmij pół grubości płatwi kalenicowej:
336,0 cm – 1/2 x 5 cm = 336 cm – 5/2 cm = 336 cm – 2,5 cm = 333,5 cm

– dodaj długość końca krokwi okapowej:
333,5 cm + 33,6 cm = 367,1

– pełna długość krokwi wynosi 367 cm.

 

Jętki

Jętki są to bale umieszczone na każdej parze krokwi. Wprowadzenie jętek zmniejsza naprężenia w krokwiach pomiędzy punktem podparcia a wierzchołkiem. Grubość materiału użytego na jętkę zależy od rozpiętości dachu. Ogólnie deska o przekroju 25 x 150 mm jest wystarczająca, jakkolwiek przy obecności poddasza użytkowego trzeba użyć rozmiarów większych, o przekrojach 50 x 100 mm lub 50 x 150 mm. Jętki służą wtedy jako belki sufitowe, czyli belki pozornego stropu. Zmieni się także wtedy wysokość jętek, bo normalna wysokość użytkowa pomieszczenia poddasza jest równa około 2,40 m.