Dach czterospadowy – Krokwie koszowe

Jak zaprojektować wycięcie gniazda boku dla krokiewki?

– należy wykonać linię pionową na końcu belki poprzez prawidłowe przyłożenie kątownika (dla 1/4 spadku dachu punkty przyłożenia będą 15, 30);

– odmierzamy wstecz pół grubości krokwi pod kątem prostym do linii środkowej. Druga linia będzie linią cięcia.

UWAGA! Osadzenie krokwi na oczepie i okap stanowią powtórzenie rozwiązania dla krokwi głównej.

Krokwie koszowe

Krokiew koszowa wychodzi kątowo z belki oczepowej domku i dochodzi do kalenicy wzdłuż linii przecięcia dwu płaszczyzn połaci dachowych. Krokiewki koszowe są w rzeczywistości skróconymi krokwiami głównymi. Mają tę samą długość na każdy 30 cm odcinek długości biegu co krokwie główne i leżą w tej samej płaszczyźnie, biegnąc od kalenicy do krokwi koszowej.

Wyznaczanie długości krokwi koszowej
Czynność jest taka sama jak dla krokwi krawędziowej. Jedyna różnica leży w wykonaniu osady krokwi i obcięcia stopy.

Jak dopasować krokiew koszową?
– obliczamy długość krokwi i rysujemy linię pionową;

– odmierzamy w kierunku okapu przewieszki pod kątem prostym do linii pionowej odległość równą połowie grubości krokwi i rysujemy linię pionową;

– rysujemy te dwie pionowe linie wzdłuż dolnych krawędzi krokwi;

– rysujemy linie cięcia pod osadę oczepu w taki sam sposób jak to już wykonaliśmy dla krokwi krawędziowej. Łączymy następnie zewnętrzne punkty długiej pionowej linii z punktem środkowym i odcinamy powierzchnie osady (ptasi dziób).

Jak wykonać cięcie końcówek krokwi okapowych?
– mierzymy dokładną długość okapu krokwi i zaznaczamy linią pionową, przedłużamy koniec krokwi (o długość równą połowie grubości krokwi) pod kątem prostym do linii pionowej i rysujemy drugą linię pionową; o po połączeniu dwóch zewnętrznych punktów drugiej linii pionowej ze środkowym punktem pierwotnej linii pionowej możemy odciąć koniec krokwi, wykonując cięcie wzdłuż tych linii.

Jak wykonać krokiewki koszowe?
Krokiewka koszowa jest wyznaczana w taki sam sposób jak krokiewki już opisane. Bieg krokiewki koszowej jest równy długości mierzonej od krokwi koszowej dachu do kalenicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *