Zasady wykonywania instalacji odgromowej

JAKIE SĄ ZASADY WYKONYWANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ?

o przewody stanowiące zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów od powierzchni dachu:
–    co najmniej 40 cm przy pokryciach łatwopalnych (słomiane, gonty),
–    co najmniej 30 cm – przy pokryciach trudno zapalnych (papa),
–    co najmniej 2 cm – przy pokryciach niepalnych (blacha, eternit, dachówka);

o dla zapewnienia dostatecznych odstępów zwodów od pokrycia można stosować wsporniki z materiałów izolacyjnych (np. drewno impregnowane, żywice syntetyczne, nieuzbrojony beton itp.);
o zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań. Promień zgięcia nie może być mniejszy niż 10 cm; o zwody, przewody odprowadzające i uziomy należy łączyć na złącza śrubowe, które winno się zabezpieczać przed korozją przez pomalowanie farbą ochronną;

o przewody odprowadzające należy prowadzić na zewnętrznych ścianach domku w odległości nie mniejszej niż 2 cm. Przy montażu przewodów na wspornikach odległość między wspornikami nie może być większa niż 1,5 m. Można instalować przewody odprowadzające wewnątrz domku, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo (domki z nawiasami okapowymi) lub wymagają tego względy estetyczne. Przewody powinny wówczas być ułożone w bruździe 15 x 25 mm, zakrytej materiałem nieprzewodzącym (np. rurka winidurowa);

o uziomy sztuczne można wykonywać z drutu ocynkowanego o najmniejszej średnicy przekroju 6 mm;

UWAGA! Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją! Uziomy układamy w gruncie w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od wejść do domku i na głębokości minimum 0,5 m od powierzchni gruntu.

o do uziemienia należy wykorzystać następujące uziomy naturalne:

– metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od obiektu,

– wchodzące do domku instalacje metalowe lub ich osłony.

1 Comments on “Zasady wykonywania instalacji odgromowej”

  1. Dzień dobry, czy mogę prosić o przepis, na podstawie którego pisze Pan o wysokości drutu nad gontem drewnianym? Jestem przed położeniem odgromówki i chcę to zrobić poprawnie, ale jednocześnie chciałbym jak najmniej oszpecić dach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *