Konstrukcja ścian i stropów cz.2

Elementy konstrukcyjne ściany nad otworami. Uwaga: kawałki wypełniające czynią całą grubość tego fragmentu konstrukcji równą grubości ściany.

Okna zewnętrzne i otwory drzwiowe

Słupki podlegają wzmocnieniu (zdublowaniu), gdy przewiduje się wprowadzenie otworu w ścianie. Bale poziome otworu mają zwykle 50 mm grubości oraz 15, 20, 25 lub 30 cm szerokości – zależnie od wymiarów okna. Pionowe bale wzmacniające pod oknami są instalowane wtedy, gdy ciężar okna jest za duży dla pojedynczego poziomego bala otworu o przekroju 50×100 mm.

UWAGA! Dystansowy bal o grubości 50 mm umieszczony jest pomiędzy dwiema górnymi poziomymi deskami otworu ściany (grubości 2 x 25 mm), aby osiągnąć sumaryczną grubość desek równą grubości ściany.

Sposoby łączenia słupków ścian narożnych i ściany zewnętrznej ze ścianą działową.

Budowa narożników:
– podnosimy ścianę i przybijamy ją poprzez belkę dolną (podwalinę) do legarów, poprzez ślepą podłogę;
– używamy poziomicy, aby sprawdzić, czy ściana jest pionowa i przybijamy prowizorycznie zastrzały do obu boków ściany;
– badamy pionowość ściany i przybijamy zastrzały dla utrzymania pionowej pozycji;
– powtórnie badamy poziomicą pionowość narożników ściany i przybijamy zastrzały;
– stawiamy ścianki działowe;
– po postawieniu ścian i ścianek działowych przybijamy bale oczepowe.

Montaż zewnętrznej belki oczepowej ściany.

UWAGA! Ściany najdłuższe zwykle wykonujemy najwcześniej, ponieważ pod ich zmontowanie potrzebna jest największa powierzchnia podkładu.

Postawienie ściany na platformie podpodłogowej.