Zasady układania przewodów elektrycznych w domkach drewnianych

JAKIE SĄ ZASADY UKŁADANIA PRZEWODÓW W DOMKACH DREWNIANYCH?

o przewody w domku można układać bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami na odpowiednich, przygotowanych podłożach, w kanałach podłogowych i ściennych, a także w rurach z PCW;

o bezpośrednie wmurowanie przewodów w ściany, posadzki lub stropy jest wzbronione;

o w pomieszczeniach przewody układamy bez osłony włóknistej, tylko w podwójnej izolacji z PCW;

o w przypadku przejścia przewodów przez ściany lub stropy należy stosować rurki ochronne z PCW;

o najmniejsza dopuszczalna odległość przewodów elektrycznych od stalowych rurociągów wodociągowych nie może być mniejsza niż 100 cm;

o w miejscach, gdzie mają znajdować się puszki rozdzielcze, należy zostawić odpowiednie wgłębienia;

o w celu zawieszenia cięższych lamp na sufitach należy przewidzieć w stropach lub sklepieniach odpowiednie umocnienie, wszelkie rurki dla przewodów powinny być ułożone i przymocowane trwale do ścian i sufitów;

o wykończenie instalacji, tj. montaż wyłączników, kontaktów, zawieszenia lamp itp., powinno się odbywać po pomalowaniu ścian i sufitów.