Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zwana także instalacją piorunochronną jest urządzeniem służącym do zabezpieczenia budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych (piorunów). Każda instalacja składa się z trzech zasadniczych części:

o zwodów – tj. przewodów odbierających bezpośrednio wyładowania piorunowe,
o przewodów odprowadzających wyładowania ze zwodów do uziomów,
o uziomów – tj. przewodów zakopanych w gruncie i służących do bezpiecznego odprowadzenia wyładowań do ziemi.

Przewody łączymy między sobą za pomocą złącz śrubowych ocynkowanych, mosiężnych, miedzianych lub aluminiowych. Najmniejsze dopuszczalne wymiary części nadziemnej instalacji odgromowej są następujące:

o drut stalowy ocynkowany do połączeń wewnątrz domku o średnicy przekroju    – 5 mm

o drut stalowy ocynkowany do połączeń na zewnątrz domku o średnicy przekroju    – 6 mm

o pręt stalowy ocynkowany do zwodów i przewodów odprowadzających na kominach murowanych

o średnicy przekroju -16 mm o taśma stalowa ocynkowana o poprzecznym przekroju    – 2,5 x 20 mm

o taśma stalowa ocynkowana (do uziomów) o poprzecznym przekroju    – 4 x 20 mm

o drut miedziany o średnicy przekroju    – 8 mm

o taśma miedziana o poprzecznym przekroju    – 2,5 x 20 mm

o linka miedziana o średnicy przekroju    -7×3 mm

o drut aluminiowy o średnicy przekroju    -10 mm

o taśma aluminiowa o poprzecznym przekroju    – 4 x 20 mm

o    blacha stalowa lub miedziana wykorzystana jako zwody o grubości    – 0,5 mm

o blacha aluminiowa wykorzystana jako zwody o grubości    -1,0 mm

o blacha cynkowa wykorzystana jako zwody o grubości – 0,5 mm

o rury spustowe, rury stalowe i inne konstrukcje metalowe wykorzystane jako część urządzenia odgromowego o powierzchni przekroju – minimum 100 mm2