Przewody elektryczne wewnątrz domku

PRZEWODY WEWNĄTRZ DOMKU

Przewody są to żyły, tj. druty z miedzi lub aluminium. Mogą to być druty pojedyncze lub linki skręcane z drutów. Przewody są pokryte szczelną powłoką izolacyjną o jednej, dwóch, a nawet trzech i więcej warstwach. Wszystkie przewody miedziane, bez względu na rodzaj izolacji, mają znormalizowane przekroje. W budownictwie letniskowym używamy głównie przewodów następujących przekrojów:
o w lampkach nocnych – miedziane o powierzchni przekroju 0,5-0,75 mm2;
o doprowadzające – miedziane o powierzchni przekroju 1,1,5,2,5 mm2 lub aluminiowe o powierzchni 1,5, 2,5 i 4,0 mm2.
Rurki izolacyjne, w których przeprowadzamy przewody elektryczne, wykonane są z polichlorku winylu (PCW). Stosujemy je w miejscach przechodzenia przewodów przez elementy konstrukcyjne domku: ściany, stropy, sklepienia itp. Gniazdka wtyczkowe służą do łączenia przewodów odbiorników przenośnych (lampy, odbiorniki radiowe itp.) z instalacją elektryczną umieszczoną w ściankach. Wskazane jest instalować gniazdka wtyczkowe na wysokości 30 – 50 cm nad podłogą.

Bezpieczniki stosuje się w celu zabezpieczenia przewodów i odbiorników przed przepływem przez nie nadmiernego prądu elektrycznego.

Jeżeli używamy przewodów:
o miedzianego o powierzchni przekroju 1,0 mm2 – to dopuszczalne obciążenie linii wynosi 10-14 A, a prąd znamionowy bezpiecznika wynosi 6 A (kupujemy bezpiecznik 6 A);

o miedzianego o powierzchni przekroju 1,5 mm2 – to dopuszczalne obciążenie linii wynosi 15-20 A, a prąd znamionowy bezpiecznika wynosi 10 A (kupujemy bezpiecznik 10 A);

o miedzianego o powierzchni przekroju 2,5 mm2 – to dopuszczalne obciążenie linii wynosi 21-27 A, a prąd znamionowy bezpiecznika wynosi 15 A (kupujemy bezpiecznik 15 A).

Taśma izolacyjna służy do zabezpieczenia gołych żył przewodów elektrycznych przed bezpośrednim ich zetknięciem się. Taśma wyrabiana jest w krążkach i powinna być chroniona przed wilgocią.