Zagęszczanie betonu w fundamencie

Zagęszczanie betonu w fundamencie przez ubijanie

Świeżo ułożony beton zawiera puste miejsca (próżnie) i pęcherzyki powietrza, które po jego stwardnieniu zmniejszają wytrzymałość. Beton należy więc zagęścić, aby uzyskał jednolitą strukturę. Wilgotny beton (KW) zagęszcza się poprzez ubijanie. Używa się do tego ubijaka lub, w wypadku małych ilości, listwy. Beton układa się warstwami o grubości do 15 cm. Przy zbyt grubych warstwach ubijanie jest nieskuteczne. Beton ubija się dopóty, dopóki jego górna powierzchnia nie stanie się wilgotna i szczelna. Szczególnie starannie winno się ubijać wzdłuż deskowania i w narożach. Beton powinien zagęścić się do tego stopnia, żeby ostrożnie postawiona stopa niemal nie odciskała się. Beton plastyczny można zagęścić poprzez wirowania za pomocą wibratora z napędem silnikowym. Jeśli nie ma wibratora, można posłużyć się ubijakiem. Beton półciekły (KPC) miesza się listwą, by zawarte w nim powietrze uszło do góry, lub zagęszcza się go poprzez opukiwanie desek odeskowania. Nie należy poddawać go wirowaniu. Natomiast beton ciekły z plastyfikatorem można układać bez zagęszczenia.

Czas obróbki betonu
Beton należy obrobić natychmiast po jego zamieszaniu, lub w wypadku betonu z betoniarni natychmiast po jego dostarczeniu. Należy go zagęścić, zanim stanie się zbyt twardy.

Zapobieganie wysychaniu
Aby beton w czasie twardnienia uzyskał pełną wytrzymałość, należy chronić go przed wyschnięciem.
Zbyt szybkie wyschnięcie betonu zmniejsza jego wytrzymałość, pogarsza jakość jego powierzchni i może prowadzić do powstawania pęknięć. Zwłaszcza przy ciepłej pogodzie należy go ciągle zwilżać wodą. Przy silnym promieniowaniu słonecznym dodatkowo przykrywa się jego powierzchnię. Świeży beton należy zwilżać do 7 dni.