Rozdeskowanie

Rozdeskowanie

Jeśli wykonuje się deskowanie elementów nośnych, wolno je usunąć dopiero wtedy, gdy beton stwardnieje. Okres twardnienia betonu wynosi 30 dni. W przypadku innych elementów betonowych deski deskowania można usunąć już po 2-3 dniach, o ile nie zachodzi ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia elementu betonowego, na przykład pod wpływem własnego ciężaru. Rozdeskowane elementy wolno w pełni obciążyć dopiero po stwardnieniu betonu. Jeśli w czasie twardnienia betonu wystąpi mróz, okres twardnienia należy przedłużyć o czas trwania mrozu.