Mieszanie betonu

Mieszanie betonu

Mieszanie ręczne

Przy urabianiu niewielkich ilości betonu klasy wytrzymałości B7,5 i B10 dopuszczalne jest mieszanie ręczne. Do mieszania potrzebne jest czyste podłoże, np. dobrze nadaje się do tego płyta blaszana. Kruszywo i cement miesza się na sucho co najmniej dwa razy, aż do uzyskania mieszanki o jednolitym szarym zabarwieniu. Mieszając ciągle dolewamy wody z konewki i musimy jeszcze dwukrotnie wymieszać składniki aż do powstania jednolitej masy betonowej.

Mieszanie w betoniarce

Mieszanie za pomocą betoniarki jest lepsze, bo składniki zostają lepiej wymieszane ze sobą, co polepsza jakość betonu. Czas mieszania powinien wynosić co najmniej 1 minutę. Do mieszarki dodajemy kolejno: kruszywo, piasek, cement i wodę; wstępne mieszanie na sucho jest zbędne. Betoniarka o objętości 250 I produkuje masę odpowiadającą ok. 16 m3 betonu stwardniałego. Do wytworzenia 1 m3 masy betonowej przygotowanej w betoniarce potrzeba ok. 1,3 m3 kruszywa, czyli ok. 2 t.

Proporcje składników

Aby móc z góry określić klasę wytrzymałości betonu, należy dość dokładnie zachować proporcje składników mieszanki do każdej klasy wytrzymałości. Należy przy tym odmierzyć cement i kruszywo według proporcji, ich mas (co odpowiada ich proporcji wagowej). Na małej budowie odmierzanie według proporcji mas jest dość trudne. W praktyce składniki betonu odmierzamy jednak szuflą, a więc według używanych zazwyczaj proporcji objętościowych. Wartości w powyższej tablicy są orientacyjne w odniesieniu do większej zawartości kruszywa. Przy drobnym kruszywie należy dodać więcej cementu (10 do 20%).

Przy urabianiu betonu do fundamentów, które nie będą szczególnie obciążone, do cokołów lub do innych elementów budowlanych dozowanie można uprościć, odmierzając składniki suchym wiadrem według proporcji objętościowej. Na jedno wiadro cementu przypada 5 wiader kruszywa. Do wszelkich innych celów na 1 wiadro cementu stosuje się 4 wiadra kruszywa. Woda z wodociągu lub woda opadowa może posłużyć za wodę zarobową. Woda ze składnikami organicznymi, np. woda powierzchniowa, nie nadaje się do tego.

W razie potrzeby do wody zarobowej można dodać takie domieszki do betonu jak plastyfikatory, środki do wytwarzania porów i inne.

Ilość składników na 1 m3 mieszanki betonowej

Klasa Konsy Cement (w kg) marki Kruszywo Woda Stosunek wagowy
betonu stencja 25 35 40 kg I cement: kruszywo
B7,5 KW 150 2224 111 1:15
B7,5 KGP 194 2038 154 1:10
B10 KW 186 2172 118 1:12
B10 KP 210 2096 154 1:10,5
B15 KW 217 2141 124 1:10
B15 KGP 159 2000 158 1:7,7