Western balloon frame

“Balloon frame” rozbudowa Zachodu („Western balloon frame”)

“Balloon frame” ściśle wiąże się z podbojem Zachodu, od Chicago do wybrzeża Pacyfiku. Współcześni wiedzieli dobrze, że gdyby nie ta konstrukcja, domy ani na preriach, ani w wielkich miastach nie pojawiałyby się z taką nieprawdopodobną szybkością.

Wraz z zastosowaniem maszyn praca przy budowie domów stała się znacznie lżejsza, a na zachodnich preriach jest mnóstwo domów, które dostarczono tam w stanie gotowym, o ponumerowanych poszczególnych częściach. Gdyby nie znano “balloon frame”, Chicago i San Francisco nie wyrosłyby z małych wiosek w wielkie miasta w ciągu jednego tylko roku!

W okresie rozbudowy XIX-wiecznego Zachodu współcześni nazywali metodę konstrukcji, znaną jako “balloon frame”, najważniejszym wkładem w naszą architekturę mieszkalną.

WYNALEZIENIE “BALLOON FRAME”

Wydaje się, że nawet w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku nie było pewności co do okoliczności wynalezienia ‘balloon frame”. Jeden z ówczesnych świadków podaje, że nie wiadomo kiedy dokładnie użyto jej po raz pierwszy, ale w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat zupełnie zastąpiła starą metodę konstrukcji.

Woodward w 1869 roku wyznaje, że wczesne dzieje “balloon frame” są nieco mgliste, ponieważ nie ma żadnych autentycznych wypowiedzi na temat jej pochodzenia. Można by jednak odnieść jej rozwój do wczesnego osadnictwa na preriach, gdzie trudno było o ciężkie drewno i wykwalifikowanych rzemieślników. “Balloon frame” nie jest dziełem jednej osoby, nikt nie przyznaje się do jej wynalezienia, a jednak w sztuce konstrukcji jest jednym z najbardziej sensownych ulepszeń kiedykolwiek dokonanych. Niemniej wydaje się, że “balloon
frame” ma swego wynalazcę i pochodzi z jednego określonego miasta.