Nowoczesne konstrukcje drewniane

1.Typ konstrukcji ściany o słupach ciągłych -“Balloon frame”
2. Typ konstrukcji ściany o słupach przerywanych w każdym poziomie kondygnacji – „Balloon western frame”

“Balloon frame”  jest ściśle związana z poziomem uprzemysłowienia osiągniętym w Ameryce. Jej wynalezienie praktycznie przekształciło budownictwo drewniane ze skomplikowanego rzemiosła, wykonywanego przez wykwalifikowanych budowniczych, w przemysł.

Zasada “balloon frame” polega na zastąpieniu przez cienkie płyty i słupki – biegnące wzdłuż całej wysokości budynku i zbite tylko gwoździami – dotychczasowej staroświeckiej i kosztownej metody konstrukcji o połączeniach na czop i wpust. Budowa domu jak pudełka, przy wyłącznym użyciu gwoździ, musiała wydawać się cieślom i architektom czymś rewolucyjnym. Naturalnie początkowo system “ballon frame” napotykał na sprzeciw. “Balloon frame” przeszła i przeżyła teoretyczne wywody, ośmieszanie i obelgi wszystkich, którzy uważali, że należy ją atakować… Nazwa jej wymawiana była z pogardą przez rutynowanych monterów, których nauczono okradać kawałek drewna z całej jego siły i wytrzymałości przez wycinanie w nim wielu czopów, wpustów i przez wywiercanie dziur przypuszczając, że będzie wytrzymalszy niż znacznie cieńszy słupek, odmiennie zastosowany i niczym nie osłabiony.

Jeden mężczyzna i jeden chłopiec mogli w 1865 roku osiągnąć z łatwością takie same wyniki, jak dwudziestu mężczyzn przy szkielecie staromodnym. Zasada “balloon frame” jest najwłaściwsza zarówno jeśli chodzi o moc, jak i o ekonomię. Przy zatrudnieniu montera koszt ustawienia tej konstrukcji może być o czterdzieści procent niższy od kosztu szkieletu na czop i wpust (konstrukcji słupowo-ryglowej).

Bez gwoździ produkowanych maszynowo “balloon frame” byłaby ekonomicznym nonsensem. Dopiero gdy użycie maszyn sprawiło, że gwoździe stały się tańsze, a gwoździe robione z drutu można było nabyć w doskonałym gatunku oraz po znacznie niższej cenie, niż gwoździe kute – stosunkowo kosztowny system budowania szkieletu domu metodą łączenia na czopy i wpusty zaczął ustępować przed bardziej ekonomicznym systemem, zależnym wyłącznie od sprawności gwoździ.