Wynalazca “balloon frame” George W. Snow

GEORGE WASHINGTON SNOW (1797-1870)

Wynalazcą “balloon frame” był George W. Snow. Urodził się w Keene, New Hampshire, 16 września 1797 roku, w starej amerykańskiej rodzinie pochodzącej z osadników z Mayflower. Musiał być raczej niespokojny duchem, ponieważ najpierw opuścił siedzibę rodzinną przenosząc się do Nowego Jorku, a następnie wyjechał z żoną do Detroit. W bardzo prymitywnych warunkach przedostał się poprzez stan Michigan i w końcu w canoe, prowadzonym przez przewodnika indiańskiego, dotarł do ujścia rzeki Chicago 12 lipca 1832 roku. Mała osada, którą tam odnalazł – licząca zaledwie 250 mieszkańców – odpowiadała jego pionierskiemu usposobieniu.

Snow otrzymał w młodości wykształcenie inżyniera lądowego. To wyszkolenie techniczne mogło przyczynić się do wynalezienia “balloon frame”. Nie wiemy, jak to się stało i jakie przeszkody musiał pokonywać! Nazwa “balloon frame” złośliwie nawiązywała do lekkości tego nowego typu konstrukcji.

Tradycja w rodzinie Snowa potwierdzała kilkakrotnie, że to on jest wynalazcą ‘balloon frame”. W Industrial Chicago, najważniejszej książce na temat rozwoju tego miasta, czytamy, że balloon frame jest wspólną idea Snowa i bieżących potrzeb. Snow był wynalazcą “balloon frame”, metody wznoszenia drewnianych budynków, która w tym mieście całkowicie wyparła stary sposób konstrukcji ze słupów, oczepów, belek i zastrzałów.

Budynek o konstrukcji ‘balloon frame”, ze szkieletem o cienkich, maszynowo ciętych słupkach i pokryciem zewnętrznym z desek, wywodził się z siedemnastowiecznych domów farmerskich wczesnych osadników. Snow znał dobrze ten typ budynku ze swego rodzinnego stanu New Hampshire i z okolic, skąd pochodziła jego żona, gdzie typ ten był powszechnie stosowany. W domach tych stosunkowo cienkie i wąskie słupy są użyte jako pomocniczy szkielet, a cała konstrukcja związana jest zewnętrznym deskowaniem. George Snow wyszedł z tych tradycyjnych metod, zmieniając i dostosowując je do nowych możliwości produkcyjnych w sposób zarówno prosty, jak i pomysłowy.

“Balloon frame” utrzymała swą żywotność przez całe stulecie i jest nadal szeroko stosowana. Ta prosta i wydajna konstrukcja jest całkowicie dostosowana do wymogów współczesnych architektów. Wiele z domów Richarda J. Neutry w Teksasie, południowej Kalifornii i Kanadzie ujawnia elegancję i lekkość, które są wrodzoną cechą szkieletu “balloon frame”.