Uszczelnianie przebić wodnych

Uszczelnianie przebić wodnych

Ściany betonowe są w zasadzie wodoszczelne. W praktyce okazuje się wciąż jednak, że wskutek niestarannego betonowania z powodu gniazd kruszywa w betonie lub przerw roboczych powstają nieszczelności. Szczególnie pod naporem wody na powierzchni betonu pojawiają się nie tylko wilgotne plamy, lecz nawet większe ilości wody. Takie miejsce określa się jako przebicie wodne. Skutkiem zawilgocenia lub przebicia wodnego jest nie tylko powstanie w tym miejscu szpecącej plamy. Zawarte w wodzie sole krystalizują się na powierzchni ściany, tworząc wykwity i powodując trwałe zniszczenie betonu. Możemy zaradzić temu w ten sposób, że w miejscu występowania wody wykonujemy otwór i uszczelniamy go szybko twardniejącą zaprawą (błyskawicznym utwardzaczem). Otwór wykuwamy w kształcie jaskółczego ogona, aby masa uszczelniająca mogła się zaklinować w ścianie. Błyskawiczny utwardzacz jest wodoszczelny. Dostarczany jest w postaci szarego proszku podobnego do cementu i zarabia się go wodą aż do uzyskania masy plastycznej. Zaprawę należy nakładać i obrabiać szybko i bez przerwy, bo wiązanie zaczyna się po minucie od dolania wody. Ręką (należy pamiętać o założeniu rękawic ochronnych) lub kielnią (jako zatyczką) przez dwie minuty przyciska się masę
w uszczelnianym miejscu. Po ok. 2-3 minutach od rozpoczęcia wiązania błyskawiczny utwardzacz staje się twardy. Chroni przed naporem wody i uszczelnia ścianę.