Jastrych

Jastrych

Jastrychem nazywamy warstwę z betonu o kruszywie drobnoziarnistym, którą dla wyrównania nakładamy na warstwę betonu surowego. Zależnie od wymagań, jakie ma spełniać podłoga, jastrych urabiamy bezpośrednio na surowej podłodze lub na warstwie z materiału do izolacji cieplnej i przeciw-dźwiękowej. Jastrych jest podłożem pod wykładzinę podłogową, na nim nakleja się płytki lub układa wykładzinę dywanową. Urobiony jastrych musi być więc odpowiednio gładki i równy.
Jastrych, układany bezpośrednio na surowym podłożu nazywa się jastrychem łączącym. Stosuje się go tylko wtedy, gdy izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa jest zbędna, np. w niepodpiwniczonym wolno stojącym garażu. Jastrych jest często oddzielany od surowego podłoża (stropu) za pomocą folii lub papy i nie jest wtedy trwale z nim połączony. Jastrych na warstwie izolacyjnej określa się jako jastrych niezwiązany z podłożem. Warstwa jastrychu (30-45 mm) musi być samonośna. Jastrych niezwiązany nie ma bezpośredniego połączenia z podłożem i ze ścianą; warstwa izolacyjna oddziela od nich całą jego powierzchnię. Warstwa izolacyjna do ja-strychu niezwiązanego z podłożem składa się ze specjalnie dopuszczonych do tego celu materiałów, nie wolno używać płyt nadających się tylko do izolacji cieplnej. Jako materiał izolacyjny, stosuje się takie tworzywa syntetyczne jak polistyren (PS) lub polietylen (PE), siatki z włókna szklanego lub mineralnego, okruchy korkowe i inne materiały izolacyjne. Materiał izolacyjny ulega ściśnięciu pod wpływem ciężaru jastrychu, staje się zatem cieńszy niż zakładaliśmy poprzednio. Jego ostateczną grubość należy uwzględnić przy obliczaniu grubości warstwy. Na opakowaniu podaje się wielkość, o jaką materiał izolacyjny zostaje ściśnięty, np. 35/25, co oznacza, że materiał izolacyjny o pierwotnej grubości 35 mm po wbudowaniu ulega ściśnięciu do 25 mm. Celem uzyskania dobrego efektu materiał izolacyjny należy układać bezspoinowo. Warstwę materiału izolacyjnego przykrywamy papierem olejowym lub folią z plastyku, którą przy ścianie podciągamy do góry ponad powierzchnię jastrychu. Przed nałożeniem betony jastrychowego dla zapobieżenia powstawania mostka dźwiękowego wzdłuż ścian zakłada się pasek z materiału izolacyjnego o grubości 10 mm. Po stężeniu jastrychu ostrym nożem odcinamy wystającą krawędź tego paska.