Obróbka powierzchni betonu

Obróbka powierzchni betonu

Widoczną powierzchnię betonu można obrabiać w różny sposób, celem uzyskania ładniejszej faktury. Ponieważ świeży beton dopasowuje się do deskowania, już za pomocą samego materiału użytego do deskowania możemy kształtować jego powierzchnię. Za pomocą świeżo przepiłowanych desek można uzyskać powierzchnię szorstką, za pomocą gładkich -powierzchnię gładką.

Beton płukany
Powierzchnię płyt chodnikowych lub innych elementów betonowych do ogrodu często wykonuje się z betonu płukanego. W betonie płukanym wierzchnie warstwy znajdującego się w betonie żwiru nie są już przykryte cementem, są zatem widoczne. Dla uzyskania takiej powierzchni, należy rozdeskować element betonowy, zanim stwardnieje, aby móc z powierzchni zmyć drobne składniki kruszywa oraz cement. Należy zmywać po ok. 12-14 godzinach. Używa się do tego szczotki kamieniarskiej lub drucianej i dużo wody, przy czym można odsłonić ziarenka żwiru tylko do jednej trzeciej ich średnicy, bo w przeciwnym razie obluzują się. Dobierając granulację i barwę kruszywa, można tworzyć różne rodzaje betonu płukanego.

Struktura powierzchni betonu
Na powierzchni świeżego betonu można różnymi narzędziami formować wzory. Np. kielnią można zaznaczyć na niej kreskę, podobnie jak na otynkowanej ścianie. Przeciągając czystą i twardą miotłą po świeżym betonie, możemy ukształtować na jego powierzchni równomierny wzór z kresek oraz nadać jej szorstkość. Zależnie od upodobania i nastroju powierzchnię betonu możemy formować też innymi narzędziami i przedmiotami.