Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

Użycie prądu elektrycznego do rozmaitych potrzeb gospodarstwa domowego jest dzisiaj tak powszechne, że nawet najskromniejszy domek mieszkalny powinien być wyposażony w niezbędną instalację. Prądu elektrycznego używamy do następujących celów:
o do oświetlenia domku, o do ogrzewania i gotowania, o do hydroforu,
o do napędu elektrycznego sprzętu ogrodniczego.

Wszystkie roboty budowlane, które towarzyszą właściwym instalacjom prądu elektrycznego w domku letniskowym, dadzą się streścić w następujących punktach:

o połączenie z kablem ulicznym,
o licznik, czyli zegar miernikowy prądu,
o przewody wewnątrz domku.

POŁĄCZENIE Z KABLEM ULICZNYM
Celem połączenia przewodów wewnątrz domku z kablem ulicznym (doprowadzającym) należy przewidzieć w odpowiednich miejscach otwory, w których kabel łączący przebija mury fundamentowe domku. Należy też z góry w planach rzutu parteru lub ewentualnie w rzucie piwnicy oznaczyć dogodny dostęp do tego złącza. Ponadto należy pamiętać o tym, aby na zewnątrz domku wykonać pętlę z przewodu doprowadzającego, tak aby mieć zawsze w rezerwie dodatkowy odcinek przewodu głównego (ewentualnie przepalenie końcówki przewodu przez licznikiem). Roboty te należy wykonywać w porozumieniu z elektrownią.

LICZNIK
Przewód doprowadzający w domku kończy się zwykle licznikiem poboru prądu. Licznik taki instaluje wyłącznie przedstawiciel elektrowni.