Pomiar wysokości w wykopie

Pomiar wysokości za pomocą poziomnicy wężowej. Środkiem pomocniczym do pomiaru wysokości jest zamocowana na State fata, która stanowi punkt odniesienia dla pomiarów.

Pomiar wysokości w wykopie

Już w czasie wykonywania wykopu pod budynek i później, w toku budowy, powstaje problem pomiaru i kontroli wysokości dwóch dość odległych od siebie punktów. Do tego celu używa się poziomnicy wężowej, która składa się z węża wodnego o dowolnej długości. Na obu jego końcach umieszczamy przezroczystą rurkę. Równie dobrze można użyć przezroczystego węża z plastyku. Wąż napełniamy wodą po uprzednim podniesieniu jego obu końców do góry. Za pomocą poziomnicy wężowej możemy bardzo dokładnie kontrolować wysokość również na większej odległości, ponieważ poziom wody w obu końcach przezroczystych rurek zawsze znajduje się na jednakowej wysokości.