Fundamenty

Fundamenty
Budynki powinny stać prosto i nie zapadać się w ziemi. Osiąga się to poprzez budowanie ich na rozszerzonych fundamentach, zapewniających im stateczną podstawę. Zazwyczaj ławy fundamentowe stosuje się pod ściany, a stopy fundamentowe pod stupy lub filary. Ta powiększona powierzchnia podstawy budynku z reguły wystarcza, by zapobiec jego osiadaniu i tym samym niebezpieczeństwu powstawania pęknięć na ścianach: zapewnia mu stateczność.

W budynkach niepodpiwniczonych często wykonuje się niezawodny fundament płytowy. Ciężar budynku rozkłada się przy tym na ca-tą powierzchnię fundamentu płytowego i dzięki temu zmniejsza się obciążenie gruntu. Umożliwia to użycie na podłoże zgęszczonej podsypki piaskowej. Dzięki tej metodzie można często, w znacznym stopniu, zaoszczędzić kosztów.

Fundamenty są gotowe i można przystąpić do murowania

Przykanaliki
Przykanaliki łączą domową instalację kanalizacyjną z kanałem ulicznym. Jeśli mają się znaleźć pod posadzką piwnicy, to należy je ułożyć przed betonowaniem ław fundamentowych lub płyty fundamentowej. W tym celu, zgodnie z planem sytuacyjnym, w wykopie pod budynek wykopuje się rowki. Należy bardzo starannie umiejscowić przykanaliki, bo później trudno będzie zmienić ich położenie, ze względu na przykrycie ich warstwą betonu. Wykonujemy je na podsypce żwirowej lub piaskowej o spadku 1:50 w kierunku kanału ulicznego. Średnice przykanalików i niezbędnych otworów rewizyjnych ustala na podstawie projektu instalacji kanalizacji. Otwarte końce rur zatykamy papierem, żeby gruz budowlany lub beton nie przedostały się do nich.

Objaśnienie oznaczeń spadku
Spadek oznacza
1:100 1 cm spadku na 1 m przewodu
1:50 2 cm spadku na 1 m przewodu
1:33 3 cm spadku na 1 m przewodu
1:20 5 cm spadku na 1 m przewodu