Betonowanie fundamentów

Betonowanie fundamentów – Układanie betonu za pomocą pompy do betonu.

Do ułożenia przykanalików potrzebny jest piasek lub żwir. Zamawiając żwir -oprócz ilości potrzebnej do wykonania masy betonowej – należy go sprowadzić o tyle więcej, żeby starczyło na warstwę wyrównawczą grubości 5 cm pod ławy fundamentowe lub pod płytę fundamentową. Dzięki warstwie wyrównawczej zapobiega się zmieszaniu  świeżego betonu, w trakcie jego układania, z najwyższą warstwą ziemi i pogorszeniu jego jakości. Często dodatkowo układa się warstwę wyrównawczą z betonu o grubości 5-10 cm, dzięki czemu zbrojenie jest otulone betonem. Potem umieszcza się zbrojenie. Są to siatki stalowe lub pręty stalowe, których parametry są zgodne z obliczeniami wytrzymałościowymi. Nie wolno odstępować od podanych norm stateczności. Najczęściej używa się masy betonowej przywożonej z betoniarni na plac budowy, bo dzięki temu można w pełni zachować wymaganą jakość betonu. Natomiast przy ręcznym przygotowaniu masy betonowej, zwłaszcza zaś przy większych jej ilościach, właściwości betonu mogą ulec zbyt wielkim odchyleniom. Beton dostarcza się za pomocą zsuwnicy betoniarki samochodowej do pożądanego miejsca, a do bardziej oddalonych miejsc na budowie beton rozwozi się taczką. Niekiedy trzeba użyć pompy do betonu, wtedy winno się stosować beton o mniejszej gęstości. Beton podczas układania i zaraz po tym gęstnieje. Wykonując roboty sposobem gospodarczym, osiąga się to przez ubijanie. Mając odpowiednie narzędzie, można beton zagęścić, również za pomocą wibratora. Przy zagęszczeniu poprzez ubijanie beton winno się układać warstwami o grubości 15-20 cm, które się zagęszcza. Ubite powierzchnie pojedynczych warstw muszą przylegać do siebie, aby beton zagęszczał się równomiernie i żeby nie powstały szczeliny dylatacyjne. Zagęszczenie betonu jest zakończone wtedy, gdy na jego górnej powierzchni wystąpi woda. Po zagęszczeniu wygładza się równo powierzchnię i sprawdza się ją poziomnicą. W miarę możliwości nie powinno się dopuszczać do dłuższych przerw w betonowaniu, bo wtedy mogą powstać szczeliny. Tam, gdzie jest to nieuniknione, dokonuje się połączenia betonu na ukos lub w uskokach. Przed dalszym układaniem betonu należy nadać szorstkość powierzchniom złączonym i oczyścić je.

Uziom fundamentowy
Betonując ławy fundamentowe budynku mieszkalnego lub garażu, umieszcza się w nich uziom fundamentowy. Jest to taśma lub drut ze stali ocynkowanej. Później do uziomu podłącza się przewód domowej instalacji elektrycznej. Opór elektryczny betonu, który jest zbliżony do oporu ziemi, zapewnia dobre uziemienie. Beton chroni uziom fundamentowy przed korozją.