Deskowanie

Deskowanie

Deskowanie nadproża

Jeśli beton układa się na przykład w wąskoprzestrzennych wykopach pod ławy fundamentowe wykonanych w osypującej się ziemi, potrzebne jest deskowanie wykopów. Deskowanie wymaga doświadczenia, ponieważ świeży beton wywiera wielkie parcie na podłoże i ściany odeskowania. Jeśli deskowanie nie jest dość stabilnie zbudowane i podparte, może się zawalić przy układaniu betonu. Wykonując większe deskowanie, na przykład deskowanie stropu między-piętrowego w budynku mieszkalnym, należy zasięgnąć rady fachowca. Deskowanie można wykonać z gładkich desek lub desek łączonych na wpust i pióro. Zależnie od pożądanej faktury powierzchni gotowego elementu betonowego używa się desek surowych lub wygładzonych strugiem. Do większych płaszczyzn stosuje się tarcze deskowania. Są to gotowe płyty z wygładzonych strugiem desek świerkowych o formacie 50 x 150 cm i grubości 22 mm, których przednie strony są połączone drewnianymi belkami lub stalowymi kształtownikami. Na budowie nadają się do wielu celów. Ponadto mogą być użyte płyty do deskowania ze sklejki i płyty stolarskie. Wszystkie deski do deskowania winny być przed użyciem oczyszczone i wolne od przyczepionych resztek betonu. Aby zapobiec przyleganiu betonu do desek do deskowania, przed montażem skrapia się je środkiem rozdzielającym. Szczególnie dobrym środkiem rozdzielającym jest tłuszcz lub olej. Dzięki temu zmniejsza się przyczepność drewna do betonu, co ułatwia rozdeskowanie. Nie wolno jednak zaplamić środkiem rozdzielającym stali zbrojeniowej, bo w takim wypadku stal nie zwiąże się z betonem. Na podstawę deskowania i na podpory używa się drewnianych belek. Podpory z rur stalowych są wysuwane i ich długość jest regulowana. Aby bezpiecznie przenieść siłę parcia betonu na podłoże, podpory muszą mieć nieruchomą podstawę z drewnianych belek lub grubych desek. Zabrania się używania na podpory luźnych cegieł, beczek lub innych tego rodzaju konstrukcji pomocniczych. Celem dokładnego wyrównania podpory ustawiamy je na podwójnych klinach, które potem ułatwiają rozdeskowanie. Zawsze stosujemy podwójne kliny, bo pojedynczy podłożony klin mógłby spowodować ześlizgnięcie się podpory.

Podpory stoją na grubej desce, ich wysokość wyrównuje się dwoma klinami