Obróbka jastrychu niezwiązanego z podłożem

Obróbka jastrychu niezwiązanego z podłożem

Podłoże do jastrychu powinno być czyste, suche i równe. Układamy na nim warstwę izolacyjną. Jeśli zachodzi niebezpieczeństwo zawilgocenia od dołu, pod izolację należy ułożyć dodatkową warstwę izolacyjną z bitumu lub folii. Warstwę izolacyjną przykrywa się kolejną warstwą izolacyjną z folii polietylenowej (PE) lub z papieru olejowego, która ma zapobiec przenikaniu wilgoci z jastrychu do warstwy izolacyjnej i uszkodzeniu jej. Folię przy ścianie można podciągnąć o kilka centymetrów do góry, a po stwardnieniu jastrychu obcinamy ją. Wzdłuż ścian zakłada się szczelny pasek z materiału izolacyjnego, który nie musi być taki sam, jak materiał warstwy izolacyjnej. Aby pasek z materiału izolacyjnego nie przesunął się przy krawędzi, można go przy niej zamocować jednym plackiem z betonu jastrychowego. Teraz możemy układać beton jastrychowy. Do uzyskania poziomej i równej podłogi o równomiernej grubości potrzebny jest szablon, wzdłuż którego obciągamy powierzchnię. Pewnym rozwiązaniem jest ułożenie wzdłuż ścian listew drewnianych o pożądanej grubości warstwy jastrychu. Górna krawędź tych listew posłuży za płaszczyznę ściągnięcia długą deską drewnianą. Innym rozwiązaniem jest utworzenie wzdłuż ścian szablonów z betonu jastrychowego. Te szablony starannie się przeciera i wygładza deską gładzącą i sprawdza się je pod kątem zachowania właściwej wysokości. Za pomocą długiej prostej deski i poziomnicy kontroluje się poziom. Do obróbki jastrychu znakomicie nadaje się też poziomnica o długości 2 metrów. Przestrzeń między szablonami wypełniamy betonem. Długą deską obciągamy go wzdłuż szablonów. Kiedy cała powierzchnia jest już obciągnięta równo i poziomo, powierzchnię jastrychu przecieramy packą drewnianą aż do pojawienia się na niej wody. Dzięki temu jastrych jest zagęszczony, a jego powierzchnia wygładzona. Na koniec przecieramy powierzchnię metalową packą, dzięki czemu staje się ona zupełnie gładka i jest już odpowiednia do ułożenia wykładziny podłogowej. Jeśli potem mają być układane płytki, prace wstępne są już zbędne. Jastrych musi najpierw dobrze stwardnieć, zanim zostanie poddany obciążeniu. Podczas wiązania cementu nie należy ogrzewać pomieszczenia i winno się je chronić przed przeciągiem. Jeśli trzeba koniecznie przechodzić przez pomieszczenie, po tygodniu można położyć na jastrychu deski do chodzenia. Jastrych można normalnie obciążyć dopiero po ponad 3-tygodniowym okresie twardnienia. Po upływie tego czasu, jeśli można znowu pracować w tym pomieszczeniu, ostrym nożem odcinamy wystającą folię rozdzielającą i pasek z materiału izolacyjnego przy krawędzi ściany.