Beton jastrychowy

Beton jastrychowy

Jastrych jest urabiany ze specjalnej mieszanki betonowej, która ma dużą wytrzymałość i wysoką odporność na zużycie. Jako kruszywa używa się drobnoziarnistego kruszywa do jastrychu, a jako spoiwa cementu. Stosunek wagowy składników mieszanki: 1 kg cementu przypada na ok. 6 kg kruszywa do jastrychu. Jeśli proporcje składników odmierzamy łopatą, mieszanina powinna się składać z 1 części cementu i 4-5 części kruszywa. Dolewamy tylko tyle wody, żeby mieszanina była wilgotna, i żeby można było formować ją ręcznie. Celem zwiększenia odporności na ścieranie do wody zarobowej z jastrychem dodaje się środek do ulepszania zaprawy, który zwiększa też jego urabialność, tzn. że jastrych daje się lepiej układać i zagęszczać. Proporcja ilości środka do ulepszania zaprawy do wody zarobowej jest różna zależnie od produktu i znajdujemy ją w instrukcji producenta.