Jastrych na ogrzewaniu podpodłogowym

Jastrych na ogrzewaniu podpodłogowym

Ogrzewanie podpodłogowe dobrze nadaje, się zwłaszcza w łazience, do zapewnienia dogodnej temperatury powierzchni posadzki. Rury grzejne są całkowicie otulone jastrychem i oddają swoje ciepło betonowi, który je kumuluje i przekazuje do powierzchni posadzki. Ogrzewany jastrych musi mieć szczególnie dobrą izolację cieplną od dołu, żeby nie przekazywał ciepła do konstrukcji stropu i do innych pomieszczeń. Z uwagi na duże obciążenie cieplne jastrychowi stawiane są szczególne wymagania. Wskutek występującego na przemian ocieplenia i ochładzania musi się stale rozciągać i kurczyć, nie pękając przy tym. Jastrych do ogrzewania podpodłogowego jest zatem w zasadzie urabiany z domieszkami, które odpowiednio podnoszą jakość betonu. Ogrzewanie podpodłogowe jest często oferowane jako kompletny system, składający się z materiału izolacyjnego, folii rozdzielającej, systemu nośnego do rur grzejnych i środka do ulepszania jastrychu, który dodaje się do wody zarobowej. Warto korzystać z tego udogodnienia ponieważ producent gwarantuje jakość i przydatność środka do ulepszania jastrychu. Jeśli kupujemy pojedynczo różne części składowe ogrzewania podpodłogowego i montujemy system we własnym zakresie, możemy wybrać dostępny w handlu środek do ulepszania zaprawy, którego użycie do tego celu producent wyraźnie określił.

Do ogrzewania podpodłogowego nadają się wszelkie systemy wypróbowane w ogrzewanych budynkach, niezależnie od tego, czy rury grzejne są z miedzi czy z tworzyw sztucznych. Rury układamy na izolacji na odpowiednich podkładkach. Można też drutem wiązałkowym przymocować rury ogrzewania podpodłogowego do siatki zbrojeniowej, leżącej na izolacji. Kiedy ogrzewanie jest ułożone całkowicie i próba szczelności wykazała, że nie ma miejsc nieszczelnych, układamy beton jastrychowy. Rozmieszczamy go starannie między wężownicami rurowymi. Nie mogą powstawać przy tym puste miejsca, które pogorszyłyby przenikanie ciepła z rur grzejnych do jastrychu i zmniejszyłyby wytrzymałość podłogi. Potem obciągamy równo podłogę i wygładzamy ją zgodnie z zamieszczonym powyżej opisem obróbki jastrychu niezwiązanego z podłożem. Ogrzewanie podpodłogowe wolno włączyć najwcześniej po 30 dniach od ułożenia jastrychu. Temperatura wody ogrzewczej winna wzrastać stopniowo, ponieważ jastrych jest jeszcze pełen naprężeń, które muszą się wyrównać wraz z rosnącym ociepleniem. Celowe jest ogrzewanie jastrychu przez kilka dni, aby całkowicie usunąć resztki wilgoci. Kiedy potem układamy nieprzepuszczającą pary wodnej wykładzinę podłogową, wilgoć nie przeniknie już na zewnątrz.