Jastrych na ogrzewaniu podpodłogowym

Jastrych na ogrzewaniu podpodłogowym

Ogrzewanie podpodłogowe dobrze nadaje, się zwłaszcza w łazience, do zapewnienia dogodnej temperatury powierzchni posadzki. Rury grzejne są całkowicie otulone jastrychem i oddają swoje ciepło betonowi, który je kumuluje i przekazuje do powierzchni posadzki. Ogrzewany jastrych musi mieć szczególnie dobrą izolację cieplną od dołu, żeby nie przekazywał ciepła do konstrukcji stropu i do innych pomieszczeń. Z uwagi na duże obciążenie cieplne jastrychowi stawiane są szczególne wymagania. Wskutek występującego na przemian ocieplenia i ochładzania musi się stale rozciągać i kurczyć, nie pękając przy tym. Jastrych do ogrzewania podpodłogowego jest zatem w zasadzie urabiany z domieszkami, które odpowiednio podnoszą jakość betonu. Ogrzewanie podpodłogowe jest często oferowane jako kompletny system, składający się z materiału izolacyjnego, folii rozdzielającej, systemu nośnego do rur grzejnych i środka do ulepszania jastrychu, który dodaje się do wody zarobowej. Warto korzystać z tego udogodnienia ponieważ producent gwarantuje jakość i przydatność środka do ulepszania jastrychu. Jeśli kupujemy pojedynczo różne części składowe ogrzewania podpodłogowego i montujemy system we własnym zakresie, możemy wybrać dostępny w handlu środek do ulepszania zaprawy, którego użycie do tego celu producent wyraźnie określił.

Do ogrzewania podpodłogowego nadają się wszelkie systemy wypróbowane w ogrzewanych budynkach, niezależnie od tego, czy rury grzejne są z miedzi czy z tworzyw sztucznych. Rury układamy na izolacji na odpowiednich podkładkach. Można też drutem wiązałkowym przymocować rury ogrzewania podpodłogowego do siatki zbrojeniowej, leżącej na izolacji. Kiedy ogrzewanie jest ułożone całkowicie i próba szczelności wykazała, że nie ma miejsc nieszczelnych, układamy beton jastrychowy. Rozmieszczamy go starannie między wężownicami rurowymi. Nie mogą powstawać przy tym puste miejsca, które pogorszyłyby przenikanie ciepła z rur grzejnych do jastrychu i zmniejszyłyby wytrzymałość podłogi. Potem obciągamy równo podłogę i wygładzamy ją zgodnie z zamieszczonym powyżej opisem obróbki jastrychu niezwiązanego z podłożem. Ogrzewanie podpodłogowe wolno włączyć najwcześniej po 30 dniach od ułożenia jastrychu. Temperatura wody ogrzewczej winna wzrastać stopniowo, ponieważ jastrych jest jeszcze pełen naprężeń, które muszą się wyrównać wraz z rosnącym ociepleniem. Celowe jest ogrzewanie jastrychu przez kilka dni, aby całkowicie usunąć resztki wilgoci. Kiedy potem układamy nieprzepuszczającą pary wodnej wykładzinę podłogową, wilgoć nie przeniknie już na zewnątrz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *