Obliczenie komina

Obliczenie komina

Przykład

W domku drewnianym zaprojektowano wymurowanie komina o przekroju kanałów 3 x 14 x 14 cm i wysokości 7 m. Ile trzeba zgromadzić materiałów potrzebnych do budowy?

Rozwiązanie

Pole przekroju komina = 0,38 m x 0,90 m = 0,342 m2

Objętość komina = pole przekroju x wysokość komina = 0,342 m2 x 7,0 m = 2,394 m3 = 2,4 m3

Ilość materiałów potrzebnych do budowy:
cegła ceramiczna pełna klasy 100(150) = 2,4 m3 x 388 szt./m3    =    931 szt.
zaprawa cementowo-wapienna Rz 30 = 2,4 m3x 0,216 m3/m3    =    0,518 m3

(1:1:6), w tym:
cement budowlany 250 = 2,4 m3 x 50 kg/m3 = 120 kg
wapno hydratyzowane = 2,4 m3 x 28 kg/m3 = 67 kg
piasek do zapraw    = 2,4 m3 x 517 kg/m3 = 1241 kg
woda    = 2,4 m3 x 123 dm/m3 = 295 dm3

Na wykonanie 1,00 m3 komina jednoprzewodowego o przekroju kanału 14 x 14 cm potrzeba:
cegła budowlana pełna klasy 100(150) -388szt.
zaprawa cementowo-wapienna Rz 30 (1:1:6), -0,216 m3

w tym:
cement budowlany 250 – 50 kg
wapno hydratyzowane – 28 kg
piasek do zapraw – 517 kg
woda -123dm3

Na wykonanie 1,00 m3 komina jednoprzewodowego o przekroju kanału 27 x 27 cm potrzeba:
cegła budowlana pełna klasy 100(150) – 374 szt.
zaprawa cementowo-wapienna Rz 30 (1:1:6), – 0,254 m3

w tym:
cement budowlany 250 – 49 kg
wapno hydratyzowane – 27 kg
piasek do zapraw – 503 kg
woda -120dm

Na wykonanie 1,00 m3 komina jednoprzewodowego o przekroju kanału 14 x 27 cm potrzeba:
cegła budowlana pełna klasy 100(150) -388 szt.
zaprawa cementowo-wapienna Rz 30 (1:1:6), – 0,246 m3

w tym:
cement budowlany 250 – 47 kg
wapno hydratyzowane – 26 kg
piasek do zapraw – 488 kg
woda -116dm3

Na wykonanie 1,00 m3 komina dwuprzewodowego o przekroju kanału 2 x 14 x 27 cm potrzeba:
cegła budowlana pełna klasy 100(150) -314 szt.
zaprawa cementowo-wapienna Rz 30 (1:1:6), – 0,207 m3

w tym:
cement budowlany 250 – 40 kg
wapno hydratyzowane – 22 kg
piasek do zapraw – 410 kg
woda – 97 dm3