Kominek

Kominek

Kominek to nic innego, jak tylko otwarty piec, którego można używać do grzania pokoju w domu. Każdy kominek składa się z trzech podstawowych elementów, a mianowicie:

o komory paleniskowej – jest to miejsce do spalania drewna;
o komory dymowej – jest to poszerzona dolna część kanału dymowego;
o gardła – jest to otwór w sklepieniu komory paleniskowej, łączący komorę dymową. W połowie wysokości gardła znajduje się zwykle szyber obrotowy lub zasuwowy.


Jeśli stawiamy w domku kominek, to przy jego budowie musimy uwzględnić następujące warunki:
o przekrój komina powinien wynosić co najmniej 20 x 20 cm;
o szerokość i wysokość otwartej powierzchni komory paleniskowej powinna wynosić około 1/50 powierzchni podłogi;
o dno komory paleniskowej powinno znajdować się na wysokości od podłogi: 15-30 cm przy kominkach z rusztem metalowym lub 15 – 30 cm przy kominkach z rusztem popielnikowym;
o pas podłogi o szerokości 30 – 50 cm przy otworze komina należy wykonać z cegieł klinkierowych, płytek ceramicznych lub z cegły ceramicznej, a na podłodze drewnianej z blachy ocynkowanej lub miedzianej;
o do oblicowania wnętrza komory paleniskowej stosuje się tylko cegłę szamotową, glinkę szamotową i glinę surową jako spoiwa zaprawy;
o przekrój poziomy gardła nie powinien być mniejszy niż 1/10 powierzchni otworu kominka;
o komora dymowa powiną mieć kształt ostrosłupa ściętego z tylną ścianką pionową, a pozostałymi nachylonymi pod kątem nie mniejszym niż 60°;
o wysokość komory dymowej powinna wynosić 45 – 55 cm;
o odległość konstrukcji drewnianej od kanału dymowego nie powinna być mniejsza niż 25 cm.

Wewnętrzne ścianki w komorze paleniskowej muszą być odporne na wysokie temperatury i dlatego wykonujemy je z cegły szamotowej na zaprawie szamotowej lub na zaprawie z tłustej gliny z domieszką soli kuchennej (na 8 szklanek tłustej gliny należy dać 1 szklankę soli kuchennej białej). Można także użyć zaprawy zduńskiej przygotowanej z mieszaniny o następujących proporcjach składników: 1 część cementu 250, 2 części zawiesiny glinianej, 4 części miałkiego piasku (lub miału z cegły palonej).