Budowa schodów betonowych cz.2

Przykład obliczenia biegu schodów

Całkowita wysokość kondygnacji wynosi 234 cm. Jeśli schody mają mieć 13 stopni, to każdy stopień będzie miał wysokość 234:13 = 18 cm. Szerokość podnóżka wynosi 64 – 2 x 18 = 28 cm.

Z tego wynika mierzona poziomo długość biegu schodów: 28 x 12 = 336 cm (przy obliczeniu przyjmujemy liczbę stopni zmniejszoną o 1, ponieważ ostatnim stopniem jest podest). Ilustracja na górze przedstawia propozycję deskowania schodów betonowych. Należy odpowiednio zaadaptować konstrukcję do warunków na placu budowy. Rysunek i opis nie są gwarancją stateczności schodów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady u fachowca (inżyniera, technika lub majstra budowlanego). Jeśli jest ściana boczna, tak, jak na rysunku, najpierw należy zaznaczyć na ścianie wszystkie stopnie schodów. Jeśli przy zaznaczaniu okaże się, że wyliczone rozmiary się zgadzają i schody są dopasowane zgodnie z rysunkiem z tarcz do deskowania, belek i desek budujemy deskowanie. Należy wykonać solidną konstrukcję, bo w przeciwnym razie przy wypełnianiu betonem wszystko może się zawalić.

Zbrojenie
Aby beton zachowywał nośność, należy umieścić w nim zbrojenie ze stali. Stosuje się do tego stal zbrojeniową o średnicy 8-12 mm. Pręty stalowe obcinamy odpowiednio do wymaganej długości i układamy je zgodnie z biegiem schodów. Pręty stalowe układamy zgodnie z kierunkiem biegu schodów w odstępie co 10 cm. Ułożone wzdłuż i wszerz pręty łączymy ze sobą drutem wiązałkowym, aby nie przesunęły się przy układaniu betonu. Podkładki dystansowe do betonu, umieszczone pomiędzy prętami stalowymi, nie dopuszczają do tego, by pręty leżały bezpośrednio na deskowaniu. Stal zbrojeniową rozmieszczamy tak, żeby wszędzie była przykrytą warstwą betonu o grubości co najmniej 3 cm. Gdy zbrojenie jest ułożone, oczyszczamy deski deskowania.

Betonowanie schodów
Do betonowania całych schodów w ciągu jednego cyklu roboczego używa się betonu gęstoplastycznego o klasie wytrzymałości B15. Należy sprowadzić beton z betoniarni. Potem za pomocą ubijania należy go starannie zagęścić pomiędzy elementami stali zbrojeniowej. Betonem wypełniamy też poszczególne stopnie, zagęszczamy i przecieramy packą drewnianą i kielnią do wygładzania. Stopnie muszą mieć równą i jak najbardziej gładką powierzchnię, aby potem nie trzeba było ich ponownie szpachlować. Po 30 dniach możemy schody rozdeskować i obciążać.