Naprawa pęknięć jastrychu

Naprawa pęknięć jastrychu.

Pęknięcia w jastrychu poszerzamy za pomocą ściernicy tarczowej, a następnie możemy je zalać żywicą epoksydową.

W jastrychu, który nie jest urobiony fachowo lub jest zbyt mocno obciążony, powstają pęknięcia na wylot. Przyczyną tego są często puste miejsca, w których mająca zaledwie kilka cm warstwa jastrychu nie wytrzymuje obciążenia. Wskutek pęknięć przesuwają się luźne części jastrychu, o których krawędzie można się nawet potknąć. Najlepszym rozwiązaniem jest całkowite usunięcie takiego uszkodzonego jastrychu i wymienienie go na nowy, a przynajmniej jego luźnych części. Jeśli jednak uszkodzenie nie jest zbyt poważne, można spróbować naprawić powierzchnię jastrychu żywicą epoksydową. Celem tej metody jest wypełnienie próżni i zapobieżenie w ten sposób powstawaniu nowych pęknięć.
Ponadto należy wypełnić pęknięcia, a oddzielone od siebie kawałki płyty ja-strychowej powinno się połączyć ze sobą. Żywica epoksydowa jest ciekłym tworzywem sztucznym składającym się z dwóch wymieszanych w toku obróbki komponentów, które po pewnym czasie twardnieje. W stanie utwardzonym jest wprawdzie bardzo trwała i odporna na zużycie, ale zachowuje pewną elastyczność. W miejscach uszkodzenia jastrychu, w których, jak się przewiduje, są próżnie, w mniej więcej 50-centymetrowych odstępach wywiercamy otwory o średnicy 15 mm. Próżnie w jastrychu odnajduje się w ten sposób, że całą powierzchnią opukuje się młotkiem. Puste miejsca wyraźnie rozpoznaje się po odmiennym odgłosie. Za pomocą szlifierki-przecinarki, z kamienną ściernicą tarczową, znacznie poszerza się pęknięcie, przy czym rozcina się tylko drobne pęknięcia. Dodatkowo wykonuje się nacięcia w poprzek, w mniej więcej 20-centyme-trowych odstępach. Posłużą one potem do lepszego złączenia klamrami kawałków jastrychu. Po zakończonej pracy przedmuchuje się otwory i pęknięcia sprężonym powietrzem, ponieważ pył kamienny zmniejszyłby przyczepność żywicy do jastrychu. Żywicę epoksydową należy wymieszać według znajdującej się na opasce instrukcji producenta. Zalewa się nią pęknięcia i otwory. Aby nie utrudniać późniejszego szpachlowania lub ułożenia nowej wykładziny, winno się zwrócić uwagę na to, żeby podczas zalewania żywica epoksydowa nie przelała się.