Naprawa pęknięć jastrychu

Naprawa pęknięć jastrychu.

Pęknięcia w jastrychu poszerzamy za pomocą ściernicy tarczowej, a następnie możemy je zalać żywicą epoksydową.

W jastrychu, który nie jest urobiony fachowo lub jest zbyt mocno obciążony, powstają pęknięcia na wylot. Przyczyną tego są często puste miejsca, w których mająca zaledwie kilka cm warstwa jastrychu nie wytrzymuje obciążenia. Wskutek pęknięć przesuwają się luźne części jastrychu, o których krawędzie można się nawet potknąć. Najlepszym rozwiązaniem jest całkowite usunięcie takiego uszkodzonego jastrychu i wymienienie go na nowy, a przynajmniej jego luźnych części. Jeśli jednak uszkodzenie nie jest zbyt poważne, można spróbować naprawić powierzchnię jastrychu żywicą epoksydową. Celem tej metody jest wypełnienie próżni i zapobieżenie w ten sposób powstawaniu nowych pęknięć.
Ponadto należy wypełnić pęknięcia, a oddzielone od siebie kawałki płyty ja-strychowej powinno się połączyć ze sobą. Żywica epoksydowa jest ciekłym tworzywem sztucznym składającym się z dwóch wymieszanych w toku obróbki komponentów, które po pewnym czasie twardnieje. W stanie utwardzonym jest wprawdzie bardzo trwała i odporna na zużycie, ale zachowuje pewną elastyczność. W miejscach uszkodzenia jastrychu, w których, jak się przewiduje, są próżnie, w mniej więcej 50-centymetrowych odstępach wywiercamy otwory o średnicy 15 mm. Próżnie w jastrychu odnajduje się w ten sposób, że całą powierzchnią opukuje się młotkiem. Puste miejsca wyraźnie rozpoznaje się po odmiennym odgłosie. Za pomocą szlifierki-przecinarki, z kamienną ściernicą tarczową, znacznie poszerza się pęknięcie, przy czym rozcina się tylko drobne pęknięcia. Dodatkowo wykonuje się nacięcia w poprzek, w mniej więcej 20-centyme-trowych odstępach. Posłużą one potem do lepszego złączenia klamrami kawałków jastrychu. Po zakończonej pracy przedmuchuje się otwory i pęknięcia sprężonym powietrzem, ponieważ pył kamienny zmniejszyłby przyczepność żywicy do jastrychu. Żywicę epoksydową należy wymieszać według znajdującej się na opasce instrukcji producenta. Zalewa się nią pęknięcia i otwory. Aby nie utrudniać późniejszego szpachlowania lub ułożenia nowej wykładziny, winno się zwrócić uwagę na to, żeby podczas zalewania żywica epoksydowa nie przelała się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *