Drenaż rozszączający – Szambo ekologiczne

DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY – „Szambo ekologiczne”

Stosuje się tylko w gruntach lżejszych. Ścieki muszą być pozbawione zawiesin. Odległość drenażu od zwierciadła wody gruntowej powinna wynosić minimum 1,0 m, a od powierzchni gruntu – minimum 0,5 m. Na 1 użytkownika domku przyjmuje się średnio 10 m drenażu. Rurki drenażowe obsypuje się warstwą żwiru (grubości 20 cm) o uziarnieniu od 1 do 5 cm. Na załamaniach, w punktach końcowych oraz w dłuższych ciągach w odległościach do 25 m zakłada się rury wentylacyjne.

UWAGA! Jeżeli w projekcie indywidualnym zagospodarowania działki budowlanej zalecane jest rozprowadzanie ścieków drenażem w grunt, to przed uzyskaniem “pozwolenia na budowę” należy uzyskać zgodę z Terenowej Inspekcji Sanitarnej na wykonanie tego drenażu. Bez zgody TIS-u nie wolno samemu wykonywać nawodnienia ściekami z szamba betonowego.