Różne typy schodów

Zasadniczo rozróżnia się cztery różne typy schodów, a pośród nich istnieją różne możliwości ich kombinacji:

o schody jednobiegowe.

Proste do wyprowadzenia i najłatwiejsze do postawienia. Ich niekorzystną cechą jest duże zapotrzebowanie miejsca na całej długości biegu;

o schody dwubiegowe (podestowe)

– mogą być szczególnie dobrze umieszczone w budynku, gdyż poszczególne długości mogą być zróżnicowane;

o    schody łamane przejściowo

– są stosowane w domkach jednorodzinnych. Przy tej konstrukcji można dobrze wykorzystać pochylenie płaszczyzny dachowej;

o    schody kręcone

– jeśli mają być wygodne, wymagają więcej miejsca i przestrzeni dla ich zlokalizowania.

W wyborze tego lub innego rodzaju schodów musi się uwzględniać wielkość powierzchni przeznaczonej na ten cel. Długość schodów wyznacza odległość między kondygnacjami, które mają one połączyć, oraz tzw. proporcja wznoszenia się. Ten ostatni warunek określa się potocznie jako stromość lub pochyłość, która warunkuje wygodę ich pokonywania, a więc męczące lub nie.

Zasada wznoszenia się schodów opiera się na dwóch miarach: wysokości stopnia i jego szerokości – głębokości (tj. szerokości wznoszenia), czego nie należy mylić z szerokością schodów odpowiadającą długości stopni. W najprostszej formie schodów, tj. drabinie, nie uwzględnia się głębokości stopnia, a jedynie oddalenie szczebli. Podobne zasady obserwuje się przy wielostopniowych schodach, gdzie głębokości stopni są nieraz znaczne przy stałej nieznacznej ich wysokości i zdolności wznoszenia. Z tego wynika, że w pewnych określonych warunkach możemy zróżnicować elementy wznoszenia się schodów na poszczególnych odcinkach tego samego rodzaju schodów stosując różne wymiary.

Aby jednak schody były wygodne, należy projektować 15-stopniowe odcinki. Mogą one być w gabarycie 13-stopniowym, ale wówczas są bardziej strome. Szczególnie korzystne wznoszenia uzyskuje się przy wysokości stopni równej 17 cm i ich głębokości 29 cm. Stosowanie tych wymiarów stwarza wygodne warunki pokonywania wysokości schodów.

Naturalnie musimy pamiętać o tym, aby nie dopuścić do przekroczenia 19 cm wysokości stopnia w normalnym połączeniu dwóch kondygnacji (wyjęte są z tej normy piwnice i schody wolno stojące – terenowe). Przy uwzględnieniu tego, co powyżej podałem, należy schodom wyznaczyć miejsce i przestrzeń rozmieszczenia, a następnie odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie ich forma i wysokość.

Niekłopotliwa i prosta wydaje się forma schodów jednobiegowych. Z prostą ciągłością biegu tych schodów wiąże się pewna monotonia i łatwo stają się nudne, ale są one porównywalnie pełnowartościowe i służą określonemu celowi.