Schody

Schody
Nazewnictwo stosowane w budowie schodów:
1 – policzki schodów
2- stopnica (podnóżek)
3- podstopnica (przednóżek)
4-poręcze
5-tralki (słupki)
6- szerokość stopnicy
7- wysokość podstopnicy (stopnia)
8- szerokość schodów
9- wysokość schodów
10-wysokość balustrady (poręczy)
11 – rozstaw tralek

Punktem istotnym przy projektowaniu schodów są zabiegi geometryczne oparte na zasadach trójkąta prostokątnego. Rysunek pokazuje nazewnictwo stosowane w budowie schodów. Jest kilka charakterystycznych wymiarów, które trzeba znać zanim się przystąpi do budowy schodów:

o wysokość schodów (H) – jest to odległość między poziomem podłogi parteru a poziomem podłogi pierwszego piętra;
o bieg schodów – jest poziomym rzutem wysokości schodów, tzn. długością schodów mierzoną w poziomie;
o policzki schodów – są to boczne elementy konstrukcyjne, na których bezpośrednio opierają się stopnie schodów;
o stopnica (podnóżek – S) – jest to szerokość stopnia;
o podstopnica (przednóżek – h) – jest to wysokość stopnia;
o szerokość schodów – jest to szerokość mierzona po zewnętrznych krawędziach policzków.

UWAGA! Przyjęto, że suma podwójnej wysokości (2 x h) i szerokość (S) stopnia powinna być równa długości normalnego kroku człowieka dorosłego, wynoszącej:

2h + S = 63 cm

Wysokość stopnia powinna być utrzymana w granicach od 16,5 do 20,0 cm. Stopnie wyższe od 20,0 cm uważane są za wysokie. Szerokość schodów w domkach mieszkalnych nie powinna być mniejsza niż 70 cm.

Dobrymi schodami idzie się łatwiej!

Kiedy najkrótszym połączeniem między dwoma punktami jest prosta, wtedy schody muszą być także najkrótszym połączeniem między dwoma płaszczyznami kondygnacji. Tak z pewnością lub podobnie definiują to pojęcie projektanci schodów. Ale takie określenie schodów na codzienny użytek jest zbyt skromne. Schody oceniamy z wielu punktów widzenia: w pierwszym rzędzie z ich funkcjonalności, a następnie z ich estetyki. W tych przesłankach szukamy następnie właściwych elementów użytkowych jak również estetycznych przez kształt, formę i rodzaj materiału (schody drewniane). Wielostronność stosowania schodów w budownictwie każdorazowo wymaga uwzględnienia właściwej konstrukcji schodów, stosownie do warunków i potrzeb. Budowanie schodów musi być podporządkowane odpowiednim przepisom, uwzględniającym ich przepustowość, zdolność udźwigową, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, możliwość transportu mebli, sprzętu domowego itp.