Schody kręcone i łamane

Jeżeli nie chcemy schodów prostych, możemy podzielić je na odcinki przeciwbieżne, powiązane spocznikami w połowie ich biegu.

o schody kręcone – wymagają więcej miejsca, przestrzeni i pieniędzy. Tej formie schodów odpowiada w każdym wypadku szersza przestrzeń i dodatkowa na podest. Także zainstalowanie ich jest relatywnie łatwe, ale kosztowne;

o schody łamane – są skomplikowane w budowie. Po prostym odcinku wejściowym następuje załamanie pod kątem 90′, co warunkuje przejściową krzywą załamania w dowiązaniu do następnego odcinka prostego. Jest on stosunkowo często instalowany w domkach jednorodzinnych. Budowa takich schodów stwarza pewne trudności, gdyż nieraz wykracza poza nasze umiejętności. Rozmieszczenie geometryczne stopni na krzywiźnie załamania wymaga wysokich umiejętności i ich budowę należy zlecić fachowcowi. Musimy w tym przypadku dysponować najmniejszą szerokością przestrzeni około 2 m. W sumie zajmują dużo miejsca i są kosztowne;

o schody do piwnicy – z kamienia lub betonu.

Materiał, forma, osadzenie, usytuowanie i wyprowadzenie zdecydują o wartości schodów. Chcę to zagadnienie szerzej przedstawić. Jest zrozumiałe, że np. w prawidłowo zbudowanych schodach do piwnicy dominować winna wartość użytkowa, a nie elegancja. Po nich będzie się przemieszczać rowery, sprzęt, kosze bieliźniane, narzędzia ogrodnicze itp. Z żądania potrzeb stawianych schodom do piwnicy wynika ich konstrukcja i forma. Schody piwniczne muszą być proste, jednobiegowe z ewentualnym ograniczonym skrętem w kontakcie z posadzką, jeżeli tego wymaga ograniczona przestrzeń. Kamień i beton są najlepszym materiałem budowlanym. Konstrukcja nośna z betonu może być wyłożona elementami gotowych stopni z kamienia lub betonu. Schody mogą być również murowane z cegły lub elementów betonowych, ale są wtedy nieco droższe od poprzednich, gdyż wymagają pracy rzemieślniczej, jak np. w widocznych schodach zewnętrznych prowadzących do podpiwniczeń, kiedy schody murowane pokrywa się betonową narzutką. Stopnie betonowe mogą być barwione lub pokrywane sztucznym kamieniem przez nakładanie warstwy betonu zmieszanego z grysem kamiennym (lastrico), a następnie polerowane tak, że otrzymujemy gładką i równą powierzchnię płaszczyzn. Schody z kamienia sztucznego mogą być budowane jako solidne schody wewnętrzne (między-kondygnacyjne). W przeciwieństwie do schodów drewnianych wymagają one zabezpieczenia powierzchni ścieralnej (górnej) płaszczyzny;