Jak wykorzystać drzewa na piorunochrony odizolowane

JAK WYKORZYSTAĆ DRZEWA NA PIORUNOCHRONY ODIZOLOWANE?

Gdy piorun uderza w drzewo stojące obok domku, zachodzi niebezpieczeństwo zapalenia się tzw. iskry wtórnej od tego drzewa do domku. Aby temu zaradzić, możemy postąpić w dwojaki sposób:

sposób I – zwód wykonać z ocynkowanego drutu stalowego o powierzchni przekroju 10 mm2, miedzianego lub linki aluminiowej. Na jednej z najwyższych gałęzi zakładamy pętlę skręcając drut i prowadzimy najkrótszą drogą do wyjścia uziomu znajdującego się przy pniu drzewa. Dla lepszego przymocowania przewodu, jak i dla obciążenia górnej pętli zakładamy dodatkowe pętle wzdłuż pnia drzewa;

sposób II – należy obciąć gałęzie drzew w taki sposób, aby odstęp między domkiem i gałęziami drzewa nie był mniejszy niż 5,0 m. Jeżeli nie chcesz obcinać gałęzi, to musisz na pobliskich drzewach założyć dodatkowe zwody połączone do uziomów zakopanych w ziemi.

1 Comments on “Jak wykorzystać drzewa na piorunochrony odizolowane”

  1. Mam uwagę dotyczącą zastosowanego materiału: aluminium. Przepisy amerykańskie dopuszczają miedź i jej stopy ale nie aluminium.