Wykańczanie ścian zewnętrznych i wnętrz domków

Wykańczanie ścian zewnętrznych i wnętrz domków

Krycie ścian deskami

– przykrywamy ścianę domku papą asfaltową i zaznaczamy miejsca, w których przebiegać będą słupy szkieletu ściany (kredą). Deski elewacji będą przybijane do słupów szkieletu;

– zakładamy 15 mm wysunięcia poniżej linii fundamentu pierwszej linii desek i zaznaczamy nakredowanym sznurkiem położenie górnej krawędzi pierwszej linii desek. Powtarzamy tę czynność po ułożeniu pokrycia do wysokości 60 cm;

– czynność rozmieszczenia desek należy wykonać ostrożnie po to, by linia desek przebiegająca nad oknem dokładnie się pokrywała z oknem. Minimalna zakładka przybijanych desek powinna być utrzymana w granicach od 25 do 30 mm, w zależności od szerokości desek. Zakładkę można zwiększyć, by zrównać linię okna z wypadającą na jego górnej krawędzi linią desek;

– wszystkie zamocowania zawiasów należy wykonać w środku słupów szkieletu ścian.

Jak wykończyć naroża ścian?

Są dwie metody wykończenia naroży domu:

– metoda I – połączenie kątowe na ucios. Przy tym połączeniu desek narożnych stosuje się cięcie pod kątem 45″. Jeżeli cięcie jest starannie wykonane, to daje bardzo miłe optyczne wrażenie;

– metoda II – deskowa konstrukcja naroża. Jest to najprostsza forma wykończenia naroża, polegająca na szczelnym zbiciu dwóch desek tak, jak pokazuje rysunek.

Wykańczanie naroży wypukłych jest trochę inne niż wykańczanie naroży wklęsłych,gdzie konieczne jest kształtowe nacinanie listwy (30 x 30 mm), aby zapewnić dobre przyleganie materiału do ściany.